OCIJENI

Operacijske dvorane

Objavljeno: 9.12.2022. 18:16

Oftalmologija zahtijeva obavljanje brojnih zahvata i operacija.

Upravo zbog toga opremljeni smo najmodernijom operacijskom dvoranom koja je dizajnirana i izgrađena isključivo prema visokim standardima.

Vrata operacijske dvorane svojom konstrukcijom održavaju nadtlak u prostoriji čime onemogućuju pristup bakterijama, a upravo sterilnost od iznimne je važnosti u medicini, pa tako i u oftalmologiji. Zbog toga podovi i stropovi dvorane imaju antibakterijska i antistatička svojstva.  Prilikom operacije cijelo vrijeme prisutan je i anesteziolog, koji na najnovijem uređaju za anesteziološko monitoriranje, Zoll monitoring, cijelo vrijeme prati stanje pacijenta.
Operacijska dvorana između ostalog ima i uređaj Laminar Flow.

LAMINAR FLOW – laminarno strujanje zraka omogućuje jednosmjerno strujanje zraka pri kojem dolazi isključivo sterilni i klimatizirani zrak pod nadtlakom.

LAMINAR FLOW – om opremljene su jedino dvorane poliklinike Medić, Jukić na području cijele regije.


Za više informacija posjetite našu web stranicu.

OCIJENI