OCIJENI

Kvalitetne gromobranske instalacije štite vaš dom i kad ste na odmoru

Objavljeno: 13.12.2018. 15:23

Grom je vrlo opasana pojava po život čovjeka, koja može učiniti mnogo štete vašem objektu. Snaga groma je toliko snažna da može zagrijati materijale, a neke čak i rastopiti. Iz tog je razloga postavljanje gromobranskih instalacija neupitno jer u slučaju udara groma odvodi njegovu energiju u zemlju.

Objekti smješteni na osami ili na visini, imaju veliku šansu za udar groma. Najviše su problematična stabla i visoke kuće izgrađene na pustim mjestima. Međutim, ako takva kuća ima gromobran, izrađen u skladu s važećim standardima, nema opasnosti od njegova udara.

Kod izgradnje i planiranja objekata, gromobranske instalacije se često stavljaju u drugi plan, no o njihovoj kvaliteti i trajnosti ovisi sigurnost cjelokupnog objekta. Samo kvalitetna gromobranska instalacija može efikasno sačuvati objekt, elektroinstalacije i električne uređaje od udara groma.
Gromobran funkcionira po sistemu hvataljki koje „hvataju“ grom, te ga vodičima odvode do sustava za uzemljenje. Metalne hvataljke postavljene na krovu izrađene su najčešće od pocinčane ploče, inoksaa ili bakra, budući da jedan i drugi materijal dobro provode električnu energiju.Odvodi su okomite vodilice, koje odvajaju grom od krova do poda. Mogu biti vidljive na fasadi ili skrivene pod finalnim slojem fasade. Broj metalnih vodova koji krov spajaju s tlom ovisi o veličini, tlocrtu i visini zgrade. Dakako, povoljnije je ako su vertikalni odvodi postavljeni što gušće kako bi kuća bila u Faradayevom kavezu. Uglavnom se pričvršćuju za zid, dubokim sidrenjem čeličnim sidrima, a ponekad se priključuju i na čeličnu armaturu armiranobetonskih zidova, no to treba predvidjeti već pri projektiranju te i ostale instalacije uključiti u tako koncipiranu zaštitu.Kako biste nabavili kvalitetne gromobranske instalacije i zaštitili dom od udara gromova, svakako posjetite K.M.C. – PROM d.o.o. sa sjedištem u Dugom Selu. Iskusni prodavači K.M.C. – PROM-a predstavit će vam najbolje gromobranske instalacije, koje će vaš dom čuvati od gromova i kad ste vi na odmoru.


 

OCIJENI