OCIJENI

Zaštita od požara

Objavljeno: 2.6.2022. 15:14

Inginspekt nudi slijedeće usluge:


Osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara

Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara

Ispitivanje ispravnosti stabilnih sustava za detekciju zapaljivih plinova i para

Izrada procjena ugroženosti od požara

Izrada pravilnika zaštite od požara


Slobodno nas kontaktirajte i posjetite našu web stranicu.

OCIJENI