OCIJENI

Mjerenje buke i zvučne izolacije

Objavljeno: 29.11.2022. 11:41

Mjerenje buke i zvučne izolacije za potrebe:

– minimalnih tehničkih uvjeta (ugostiteljstvo, turizam…); – tehničkih pregleda građevina (za potrebe uporabne dozvole); Bukom se smatra svaki neželjen zvuk, a može biti i štetna po zdravlje ako se prekoračuje najviše dopuštena razina buke koja je utvrđena propisima. Izvor buke je svaki stroj, uređaj, postrojenje, instalacija, tehnološki postupak, sredstvo za prijevoz, glasno emitiranje glazbe i govora, bučna aktivnost ljudi i životinja i slično. Nepokretni i pokretni objekti poput prostora za ples, predstave, igru, sport i slično su također izvori buke. Mjerenje buke je mjera zaštite od preglasne buke. Mjerenje buke služi kao provjera i stalan nadzor stanja buke kako bi se spriječilo prekoračenje dopuštene razine buke koja je propisana.

Više informacija dostupno je na linku.

OCIJENI