Podloga za projektiranje – snimanje dronom

Objavljeno: 11.1.2019. 16:48

Podloga za projektiranje izrađuje se prije početka projektiranja. Obvezni je dio dokumentacije kako biste kasnije dobili dozvolu za gradnju građevine. Sastoji se od visinske snimke terena uklopljene u katastarski plan s trenutnim stanjem postojećih građevina i ostalim potrebnim podatcima za projektiranje (stabla, prometnice, postojeća infrastruktura). Na taj način se odmah mogu vidjeti eventualna odstupanja od katastarskog plana i predviđaju se sve potrebne radnje za formiranje građevinske čestice. Zatim se ta geodetska podloga za projektiranje predaje u nadležni ured za katastar na pregled i ovjeru, kako bi postala važećom.

Jedan od bitnijih uvjeta prilikom izrade podloge za projektiranje jest da bude kvalitetna kako bi se na temelju nje izradio cijeli projekt. Prilikom izgradnje trase ili nekog objekta rade se uzdužni profil – zapravo vertikalni prikaz osi trase, te poprečni profili u širini od 30 – 300 m od osi trase. Nakon snimanja izrađuje se pregledna karta najčešće u mjerilu 1:1000 ili 1:2000, te je isto tako moguće izračunati količine (zemljanih, betonskih) radova prilikom izgradnje projekta.Prilikom izrade geodetske podloge bitno je prikazati visinsku konfiguraciju terena, kako bi arhitekt znao radi li se o brdovitom području ili ravnici, budući da je to informacija koju katastarski plan ne pruža. Ovlaštena geodetska tvrtka koja geodetsku podlogu izrađuje za vas, dužna ju je ovjeriti u nadležnom katastarskom uredu te vam uručiti minimalno jedan ovjereni primjerak.

Geodetska tvrtka koja se bavi izradom podloge za projektiranje jest Geovid d.o.o. Uz pomoć drona jednostavnije izrađuju visinsku konfiguraciju terena. Geovid d.o.o. je geodetska tvrtka koja nudi sve vrste geodetskih usluga, izmjera te nadgledanja projekata u graditeljstvu. Govid d.o.o. je osnovana 2014. godine sa sjedištem u Bistri. Tvrtka posjeduje suglasnost Državne geodetske uprave za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina te ovlaštenje Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije (HKOIG). U svom vlasništvu imamo sve potrebne najsuvremenije geodetske instrumente, hardware i software za kvalitetno i brzo obavljanje svih geodetskih usluga.