OCIJENI

Prevoditelj ili sudski tumač? Otkrivamo razlike!

Objavljeno: 18.9.2022. 13:40

Zamislimo da se nalazite u situaciji u kojoj vam je potreban prijevod dokumenata, recimo diplome. Uz toliko malo teksta na diplomi, mislit ćete da si i sami možete prevesti diplomu, no situacija je prilično drukčija. Za takav prijevod bit će vam potreban sudski tumač, odnosno, prevoditelj s ispunjenim uvjetima za sudskog tumača.


Sudski tumač prevodi sve vrste dokumenata i isprava sa stranog jezika za koji je ovlašten na hrvatski jezik, na neki drugi jezik za koji je ovlašten ili s hrvatskog na strani jezik, a svojim pečatom potvrđuje da je određeni prijevod ispravan te preuzima pravnu odgovornost za moguće pogreške. Time se stvaraju početni pravni uvjeti za korištenje vaše dokumentacije u stranoj državi.


Kako prevoditelj postaje sudskim tumačem?


Da bi određena osoba postala sudskim tumačem, mora zadovoljiti određene uvjete, odnosno uvjete za polaganje ispita o ispit o poznavanju ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravne terminologije).


Uvjeti za polaganje ispita za stručnog tumača:

- hrvatsko državljanstvo

- status o nekažnjavanju

- položeni sveučilišni diplomski studij i certifikat o znanju jednog ili više stranih jezika na jezičnoj razini C2


Nakon polaganja pravnog ispita na nadležnom županijskom ili trgovačkom sudu, budući sudski tumač prolazi stručnu obuku u trajanju od 16 sati te položiti prisegu na sudu.


Dakle, prijevod i ovjera kod sudskog tumača imaju veću vjerodostojnost u pravnom smislu te u određenim situacijama, sudski tumač će biti jedina osoba koja vam može pomoći u vašim planovima u inozemstvu. Zato je tu i UNIECO d.o.o., sudski tumSuzana Šimunčić i prevoditelj za njemački jezik.OCIJENI