Kreditno posredovanje - Hrvatska

KREDITNA UNIJA DYAS u likvidaciji
Kreditna unija Euro
KREDITNA UNIJA JAMSTVO
Kreditna unija Libertina
Kreditna unija NOA
Kreditna unija SJENICA
Kreditna unija Zagreb
KRIŽEVAČKA ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA - u likvidaciji
LIDER FORMA d.o.o.
LUCRUM SAVJETOVANJE j.d.o.o.
LUČ j.d.o.o.
MARKETO d.o.o.
MONEX d.o.o.
NOVA KARLOVAC ŠKZ
ODMAH D.O.O.
PBZ CARD d.o.o.
PROFIT USLUGE d.o.o.
PROMOTUUS d.o.o.
RETURN TO BUSINESS d.o.o.
SINDIKALNA ŠTEDNO-KREDITNA UNIJA
SOLIDA ŠKZ, u likvidaciji
ŠKZ ˝MIPCRO˝ IVANEC ˝u likvidaciji˝
ŠKZ GRADIŠKA ˝u likvidaciji˝
ŠKZ LIPA, ˝u likvidaciji˝
ŠKZ PRIVREDNIK - u likvidaciji
ŠKZ SUNCE AG - u likvidaciji
ŠKZ SUNCE u likvidaciji
ŠKZ Veritas Višković "u likvidaciji"
ŠKZ VIZIS
ŠKZ VRBA - u likvidaciji
ŠKZ ZALET
Štedno - kreditna zadruga PETRAČ - u likvidaciji
ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA GRADEC - u likvidaciji
Štedno-kreditna zadruga DUGA - KREDIT - u likvidaciji
ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA MARJAN SPLIT
TRGOVAČKA ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA s.p.o. - u likvidaciji
ZAGORSKA KREDITNA UNIJA
ZALET-MICRO d.o.o.
ZANATSKA KREDITNA UNIJA KRIŽEVCI
ZANATSKA ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA KUTINA - u likvidaciji
Zanatsko štedno-kreditna zadruga Novska - u likvidaciji
Adriatic Assets d.o.o.
AFC j.d.o.o.
CENTAR štedno kreditna zadruga - u likvidaciji
DOGMA KAPITAL d. o. o.
DUĆIN, obrt za usluge,vl. Joško Krstinić,Vrboska, Vrboska 508
DUĆIN, obrt za usluge,vl. Joško Krstinić,Vrboska, Vrboska 508
Gradska štedno-kreditna zadruga KRUNA ˝u likvidaciji˝
INVOKACIJA d.o.o.
Kreditna unija DUGA-KREDIT
NUMERICAL j.d.o.o.
ŠKZ NAKIĆ ŠTEDNJA - u likvidaciji
ŠTEDIONICA STANOINVEST p.o.
VRBOVEČKA KREDITNA UNIJA VRBOVEC
BANKOVNI KREDITI
KREDITI ZA CIJELU HRVATSKU
Kreditna unija DEPONENT
Kreditna unija GAMA, Zagreb
NAJPOVOLJNIJI KREDITI ZAGREB
NITOR GRUPA d.o.o.
NOVAC ODMAH ZAGREB
SIGURNI KREDITI ZAGREB - sigurni partneri osobnih financija
ŠTEDNOKRED, kreditna unija
AL SAVJETOVANJE, obrt za savjetovanje, vl. Anica Leto, Osijek, Trg Ante Starčevića 10
AL SAVJETOVANJE, obrt za savjetovanje, vl. Anica Leto, Osijek, Trg Ante Starčevića 10
ALFA MODUS d.o.o.
ANTUN GLASNOVIĆ d.o.o.
B.E.R.N.-CENTAR štedno-kreditna zadruga u likvidaciji
BJELOVARSKA KREDITNA UNIJA
BROD NA SAVI kreditna unija 'u likvidaciji'
CASH EXPERT d.o.o.
Dexia Kommunalkredit Adriatic d.o.o. u likvidaciji
FIDUS kreditna unija
Fining Konzalt j.d.o.o.
GLASNOVIĆ Škz - u likvidaciji
INTER-IM štedno kreditna zadruga
IZVOR ŠKZ - u likvidaciji
KR-AG d.o.o.
Kreditna unija Kaptol - 'u likvidaciji'
Kreditna unija KOD SATA
KU KONAVLE u likvidaciji
KUNAFIN Štedno - kreditna zadruga
M. LUST C j.d.o.o.
MINODA štedno - kreditna zadruga ˝u likvidaciji˝
OBRT LIK PRIJEPIS VOZILA, vlasnik Kruno Knežević
OBRTNIČKA KREDITNA UNIJA NOVA GRADIŠKA 'u stečaju'
OBRTNIČKA ŠTEDNA BANKA d.d. - u prisilnoj likvidaciji
OBRTNIČKA ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA VARAŽDIN u stečaju
OROŠTED - u likvidaciji
PUBLIC RELATIONS j.d.o.o. za usluge
SELJAČKA SLOGA ŠKZ u likvidaciji
ŠKZ CH - u likvidaciji
ŠKZ EuroBan ˝u likvidaciji˝
ŠKZ MENS - u likvidaciji
ŠKZ MODERATOR u likvidaciji
ŠKZ MONETA ˝u likvidaciji˝
ŠKZ NERETVANSKA KREDITNA ZADRUGA - u likvidaciji
ŠKZ TADA ˝u likvidaciji˝
ŠKZ UNISONO "u likvidaciji"
ŠKZ ZELENA ŽETVA u stečaju
ŠKZ Zlatnik - Pula u stečaju
ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA ŠPARKASA u likvidaciji
Štedno-kreditna zadruga MB-CENTRUM - u likvidaciji
ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA MILJAK ŠTEDNJA
Štedno-kreditna zadruga NOVI DUKAT ˝u likvidaciji˝
ŠTEDNO-KREDITNA ZADRUGA TESA - u likvidaciji
Štedno-kreditna zadruga ZLATNIK - u likvidaciji
TESLA ŠTEDNA BANKA d.d.
TR-AG d.o.o.
TRGOVINA TR-AG d.o.o.
UGA š.k.z. - u likvidaciji
VIRTUOZ j.d.o.o.
ŽEZLO štedno-kreditna zadruga u likvidaciji