Investicijski fond, mirovinski fond - Hrvatska

FONDEX d.o.o.
FONDUS d.o.o.
FORGV
Global Invest d.o.o.
HMID d.o.o.
HONESTAS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o.
HPB-Invest d.o.o.
HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.d.
INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o.
InterFin d.d.
JADRAN KAPITAL d.d.
KAPITALNI FOND d.d.
KD INVESTMENTS d.o.o.
KD Locusta Fondovi d.o.o.
MEDITERAN ENERGIJA d.o.o.
N3 Capital Partners d.o.o.
NETA Capital Croatia d.d.
Nexus Alpha - otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala
NEXUS FGS otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI D.O.O.
OTP invest društvo za upravljanje fondovima d.o.o.
PBZ Conservative 10 fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PBZ CROATIA OSIGURANJE d. d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
PBZ CROATIA OSIGURANJE OBAVEZNI MIROVINSKI FOND
PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija B
PBZ Invest d.o.o.
PEŠKAFONDO d.o.o.
PETRA d.o.o. u likvidaciji
PLATINUM INVEST d.o.o.
POSMRTNI FOND ZA UZAJAMNO POMAGANJE BRODARCI I DONJE POKUPJE
PROSPERUS - INVEST d.o.o.
Quaestus Nekretnine d.d. u likvidaciji
QUAESTUS PRIVATE EQUITY d.o.o.
Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, d.d.
Raiffeisen Invest d.o.o.
RAZVOJNA AGENCIJA SJEVER-DAN d.o.o.
S.T. INVEST d.o.o.
UDRUGA MLADIH PJEŠČANE UVALE PEŠKAFONDO
UDRUGA ZA INFORMIRANJE I EDUCIRANJE STANOVNIKA RURALNIH PODRUČJA O FONDOVIMA EUROPSKE UNIJE
UDRUGA ZA PROMICANJE EU FONDOVA I PODUZETNIŠTVA KARLOVAC
YOU INVEST Balanced otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZAIF Breza d.d.
ZAIF Proprius d.d.
ZB invest d.o.o.
"AL FONDACO"
ALEKS, OBRT ZA KONZULTANTSKE USLUGE, vl. ROBERT ANTONI SZTILIANOW, MARČELJI, MARČELJI 121
ALEKS, OBRT ZA KONZULTANTSKE USLUGE, vl. ROBERT ANTONI SZTILIANOW, MARČELJI, MARČELJI 121
ALEX KONZULTING, obrt za savjetovanje u korištenju EU fondova, vl. Alex Ristić, Vodnjan Istarska 41
Allianz Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
AQUA FONDA d.o.o. 'u likvidaciji'
Auctor Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Auto Hrvatska zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
AZ obvezni mirovinski fond kategorije A
AZ obvezni mirovinski fond kategorije C
AZ ZABA zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
BIT Fondel B.V. Podružnica Zagreb
Caffe bar "AL FONDACO", Vodnjan, Narodni trg 4
Capital Private 1 otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Certus Argentum - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
CERTUS, obrt za savjetovanje o EU fondovima i turizam, vl. Maja Berger, Osijek, Ulica Ivana Gorana Kovačića 11
CORNIX-GRUPA d.o.o.
COTRUGLI FOND
CRO FOND obrt za poslovno savjetovanje i ostale usluge, vl. Višnja Erceg, Šibenik, Petra Preradovića 28
Croatia osiguranje dobrovoljni mirovinski fond
CROBEX 10 otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
DM FOND j.d.o.o.
EMEL Solutions, obrt za projekte EU fondova i razvoj softvera, vl. MARIN LEVAK, Škropeti, Levaki 49
Erste Adriatic Bond fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A
ERSTE PLAVI OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE C
ERSTE ZATVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND
EUFEMIA, obrt za trgovinu i poljoprivredu, vl. Fuma Bajok, Bale, Fonde 32
EUFEMIA, obrt za trgovinu i poljoprivredu, vl. Fuma Bajok, Bale, Fonde 32
EUFEMIA, obrt za trgovinu i poljoprivredu, vl. Fuma Bajok, Rovinj, Cesta za Rovinjsko Selo 2 D
EUFEMIA, obrt za trgovinu i poljoprivredu, vl. Fuma Bajok, Rovinj, Cesta za Rovinjsko Selo 2 D
EUFONDIA D.O.O.
F & BI, OBRT ZA USLUGE, VL. BILJANA LIOVIĆ, ZAGREB, ULICA VJENCESLAVA NOVAKA 23
FIPO,OBRT ZA FINANCIJSKO SAVJETOVANJE VL.NADA ĆAĆIĆ ,RIJEKA,MEŠTROVIĆEVA 14
FIRM, OBRT ZA FINANCIJSKE USLUGE, vl.Krunoslav Pavić, Gorica Svetojanska 18
Fond za naknadu oduzete imovine
FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA
FONDACIO d.o.o.
FWR Multi-Asset Strategy I, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
FWR Multi-Asset Strategy II, otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HONESTAS otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
HPB Euronovčani otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA - UDRUGA PROFESIONALACA ZA FONDOVE EUROPSKE UNIJE
HRVATSKI DOMOVINSKI FOND d.d. - u stečaju
HYPO ALPE-ADRIA-INVEST krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ICAM - krovni otvoreni alternativni investicijski fond
ICF BALANCED - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ICF West - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Ilirika Euro Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Ilirika Gold otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Ilirika Indija otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
InterCapital Asset Management UCITS krovni otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ISTRIA HOUSE, obrt za posredovanje i promet nekretnina, vl. Sandro Mitton, Bale, Fonde 5
KD Energija - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
KRIPNER CONSULTING, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Robert Kripner, Nedelišće, Maršala Tita 34
Locusta Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Locusta Value I - otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Value II- otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
Locusta Value III- otvoreni investicijski fond s privatnom ponudom
MATRA, obrt za održavanje web stranica, vl. Sandra Zrinić-Terlević, Galižana, Ulica Fondole 2
MERKUR TRADING, Obrt za usluge, vl. Josip Zelić, Split, Poljička cesta 12
MIA, OBRT ZA USLUGE, VL. TONKA ZDUNIĆ, ZAGREB, OLOVSKA 7
MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE
MONETA-KOMP obrt vl. Boltek Ivanka
Money One otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Emerging Bond - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Frontier - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Global Developed - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA Multi Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA New Europa - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
NETA US Algorithm - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Nexus FGS II otvoreni alternativni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
OBRT "DONDOLA" ZA UGOSTITELJSTVO, ŠKOLJKARSTVO I HIDROGRADNJU, GALIŽANA, FONDOLE 1, vl. DRAGAN VASIĆ
Obrt za cestovni prijevoz "BORIS TRANSPORTI" vl. Boris Pinezić, Bale, Fonde 35.
Obrt za cestovni prijevoz "EMANUEL TRANSPORTI" vl. Emanuel Šestan, Bale, Fonde 35.
Obrt za morski ribolov i prijevoz putnika, vl. Stipe Strika, Bale, Fonde 16
OTP Euro novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
'OTP MULTI' otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
'OTP OPTIMUM' otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom
Otvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom 'OTP FAVORIT'
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom Raiffeisen Absolute
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom 'Raiffeisen Classic'
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom 'Raiffeisen zaštičena glavnica'
Otvoreni investicijski fond s javnom ponudom ZB Protect 2022 UCITS fond
Outfox Macro Income Fund - otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
Patricius Consulting, obrt za usluge, vl. Anica Povreslo, Zagreb, Lučko, Gaj 49
PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija A
PBZ CROATIA OSIGURANJE obvezni mirovinski fond - kategorija C
PBZ Flexible 30 fond
PBZ Short term bond fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
PEŠKAFONDO, OBRT ZA USLUGE PRIJEVOZA, VL. EDVIN KORENOV, JANKOMIRSKA ULICA 5
Platinum Blue Chip - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Platinum Cash - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Platinum Global Opportunity - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
POBRIĆ USLUGE j.d.o.o.
POSREDOVANJE U TRGOVINI "GASTRO MODA DUKAT" KATICA AUERBACH, VELIKA GORICA, ŠETALIŠTE FRANJE LUČIĆA 5
PREMIJA NOVA, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Spomenka Stanić, Valpovo, Osječka 3
'Primus' otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
PROSPERUS FOND ZA GOSPODARSKU SURADNJU otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
QUAESTUS PRIVATE EQUITY KAPITAL II otvoreni investicijski fond rizičnog kapitala s privatnom ponudom
Raiffeisen euroCash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije A
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije B
Raiffeisen obvezni mirovinski fond kategorije C
Raiffeisen Prestige Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen Prestige otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Raiffeisen zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond
Smart Equity II - otvoreni investicijski pod-fond s javnom ponudom
Smart Equity otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Spiritus-vrt j.d.o.o.
TRIPUDIUM, OBRT ZA USLUGE I SAVJETOVANJE, VL. MARIN HORAČEK, ZAGREB, ZDENAČKA 37
UDRUGA DRUŠTAVA ZA UPRAVLJANJE MIROVINSKIM FONDOVIMA I MIROVINSKIH OSIGURAVAJUĆIH DRUŠTAVA
V.I.P., OBRT ZA ZASTUPANJE, VL IVAN PERKOVIĆ, OROSLAVJE, MOKRICE 161F
'Value IV' otvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom
YOU INVEST Active otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
YOU INVEST Solid otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB
Zatvoreni dobrovoljni mirovinski fond T- HT
ZB BOND - otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB BRIC + otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Future 2025 UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Future 2030 UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Future 2040 UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
ZB Future 2055 UCITS otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
INVESTITOR - KORISNIK OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ STARIH I NEMOĆNIH
Liović Konzalting j.d.o.o.
ALLIANZ INVEST d.o.o.
ALTERNATIVE PRIVATE EQUITY d.o.o.
AZ d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
CEBA INVEST d.o.o.
DALMIR d.o.o.
ERSTE DMD d.o.o.
FOND PLUS d.o.o.
FONDACO d.o.o.
FONDES d.o.o.
FONDES d.o.o.
GALEB FOND d.o.o.
GRAĐEVINSKI OBRT "JUKAN", GALIŽANA, FONDOLE 6
ILIRIKA INVESTMENTS d.o.o.
JADRAN INVEST d.o.o.
LINDAJON j.d.o.o.
MT-COMMERCE d.o.o.
POBA faktor d.o.o.
Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.o.o.
SL-INVEST d.o.o.
STAMBENI FOND d.o.o.
SZAIF d.d.
VB INVEST d.o.o.