Investicijski fond, mirovinski fond - Slavonski Brod