Crkva, župni ured, samostan, vjerska zajednica - Hrvatska

DRUŽBA SESTARA NAŠE GOSPE
DRUŽBA SVEĆENIKA SRCA ISUSOVA
DUHOVNI CENTAR SVETI IVAN OD KRIŽA
FRANJEVAČKI PROVINCIJALAT
FRANJEVAČKI SAMOSTAN HERCEGOVAČKOG PROVINCIJALATA
FRANJEVAČKI SAMOSTAN KAPTOL
FRANJEVAČKI SAMOSTAN M.B.LURDSKE
FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. ILIJE
FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV.ANTUNA
GENERALNA KUĆA SLUŽAVKI MALOGA ISUSA
GRKOKATOLIČKA ŽUPA KRISTA KRALJA
HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA
HRVATSKA INOZEMNA PASTVA
HRVATSKA KAPUCINSKA PROVINCIJA ZAGREB
HRVATSKI SALEZIJANSKI PROVINCIJALAT
ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ-MEDŽLIS
ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ-MEŠIHAT
JEHOVINI SVJEDOCI, KRŠĆANSKA VJERSKA ZAJEDNICA
JEHOVINI SVJEDOCI, KRŠĆANSKA VJERSKA ZAJEDNICA
KAPELA SV.LOVRE
KATEDRALA SV.DUJMA
KATOLIČKA CRKVA, ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA
KLERIKAT FRANJEVACA KONVENTUALACA
KONKATEDRALA SV.PETRA APOSTOLA
KRŠĆANSKA PROROČKA CRKVA
KRŠĆANSKA PROROČKA CRKVA MARANATHA
MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ
MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPĆINA-MPCO SVETI N
PRAVOSLAVNI MANASTIR SVETE PETKE
PROVINCIJA BEZGREŠNOG ZAČEĆA
PROVINCIJALAT FRANJEVACA KONVENTUALACA
PROVINCIJALAT FRANJEVACA TREĆOREDACA GLAGOLJAŠA
PROVINCIJALAT KĆERI BOŽJE LJUBAVI
PROVINCIJALAT SESTARA DRUŽBE SLUŽAVKI MALOG ISUSA
PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREBAČKI
REZIDENCIJA DRUŽBE ISUSOVE
SALEZIJANSKI SAMOSTAN
SAMOSTAN ANTUNOVAC
SAMOSTAN BETLEHEM NOVICIJAT
SAMOSTAN DOMINIKANACA BL.AUGUSTINA KAŽOTIĆA
SAMOSTAN DRUŽBA MARIJINIH SESTARA
SAMOSTAN DRUŽBA SESTARA KRALJICA SVIJETA
SAMOSTAN FRANJEVAČKI
SAMOSTAN FRANJEVKI MISIONARKI
SAMOSTAN I ŽUPA SV.FRANJE KSAVERSKOG
SAMOSTAN KARMELIĆANKI BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA
SAMOSTAN KARMELSKI MAJKE BOŽJE REMETSKE
SAMOSTAN KĆERI MILOSRĐA
SAMOSTAN KĆERI MILOSRĐA
SAMOSTAN KĆERI MILOSRĐA
SAMOSTAN MALE ISUSOVE SESTRE
SAMOSTAN MARIJINE SESTRE
SAMOSTAN MONFORTANACA
SAMOSTAN POHODA MARIJINA
SAMOSTAN SESTARA "NOTRE DAME"
SAMOSTAN SESTARA BAZILIJANKI
SAMOSTAN SESTARA DOMINIKANKI
SAMOSTAN SESTARA DOMINIKANKI BL.HOZANE KOTORSKE
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI MISIONARKI
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI OD BEZGREŠNE
SAMOSTAN SESTARA KARMELIĆANKI SPLIT
SAMOSTAN SESTARA KĆERI BOŽJE LJUBAVI
SAMOSTAN SESTARA KĆERI BOŽJE LJUBAVI SPLIT
SAMOSTAN SESTARA KĆERI MARIJE POMOĆNICE
SAMOSTAN SESTARA KLANJATELJICA KRVI KRISTOVE
SAMOSTAN SESTARA KLARISA SPLIT
SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA
SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA
SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA
SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA SV.VINKA
SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA SV.VINKA PAULSKOG SPL
SAMOSTAN SESTARA NAŠE GOSPE 1931
SAMOSTAN SESTARA REDA SV.VASILIJA
SAMOSTAN SESTARA SLUŽBENICA MILOSRĐA SPLIT
SAMOSTAN SESTARA SV.KRIŽA
SAMOSTAN SESTARA SV.KRIŽA
SAMOSTAN SESTARA SVETOG KRIŽA
SAMOSTAN SESTRE FRANJEVKE BEZGREŠNOG ZAČEĆA
SAMOSTAN SESTRE KĆERI MARIJE POMOĆNICE
SAMOSTAN SESTRE SRCA ISUSOVA
SAMOSTAN SESTRE URŠULINKE
SAMOSTAN SLUŽBENICE MILOSRĐA
SAMOSTAN SV.JOSIPA SPLIT
SAMOSTAN SVETE KLARE
SAMOSTAN SVETOG DUHA
SAMOSTAN ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE
SAMOSTAN ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA
SAMOSTAN ŠKOLSKIH SESTARA FRANJEVKI SPLIT
SESTRE KĆERI MILOSRĐA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA
SVEĆENIČKI DOM SVETI JOSIP
ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE
VIJEĆE FRANJEVAČKIH ZAJEDNICA
Župa Bl. Alojzije Stepinac - Duga Resa
ŽUPNI URED JAKUŠEVEC
CRKVA KRISTA KRALJA MIROGOJ
KATOLIČKA CRKVA - BISKUPIJA ĐAKOVAČKA ISRIJEMSKA
SALEZIJANSKI SAMOSTAN
ADVENTISTIČKA KRŠĆANSKA CRKVA
RIMOKATOLIČKA ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE MALEŠNICA - ORANICE
Samostan sestara dominikanki
Župa Krista Kralja