OCIJENI

Knjigovodstvo za udruge

Objavljeno: 16.5.2019. 11:05

Udruge, odnosno neprofitne organizacije dužne su voditi uredno financijsko poslovanje sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija. Ako se financijski poslovi i prikupljanja potrebne dokumentacije u skladu sa zakonom i propisima u vašoj udruzi povećavaju pravo je vrijeme da potražite pomoć knjigovodstvenih stručnjaka.Knjigovodstvo za udruge dijeli se na jednostavno i dvojno, a neprofitne organizacije većinom vode dvojno, za što je potreban knjigovođa. Razlika u tome tko treba voditi jednostavno, a tko dvojno knjigovodstvo je u tome što jednostavno računovodstvo mogu voditi udruge čija je vrijednost imovine u prethodne tri godine na godišnjoj razini manja od 230.000,00 kn i čiji je godišnji prihod u prethodne tri godine na godišnjoj razini manji od 230.000,00 kn, a osnovane su prije 1.1.2009. godine. Ukoliko oba dva uvjeta nisu zadovoljena, udruga je dužna voditi dvojno knjigovodstvo.

Udruge imaju i mogućnost mijenjanja vrste knjigovodstva. Neprofitne organizacije koje su bile obvezne voditi dvojno knjigovodstvo ukoliko zadovoljavaju uvjete o prihodima i imovini nakon protoka od 3 godine mogu se odlučiti hoće li voditi računovodstvo prema načelima dvojnog ili prema načelima jednostavnog knjigovodstva.
Odluku o korištenju ove mogućnosti vođenja knjigovodstva za tekuću poslovnu godinu donosi osnivač neprofitne organizacije u roku predviđenom za podnošenje financijskih izvještaja za prethodnu poslovnu godinu, a o nastaloj promjeni izvještava Ministarstvo financija popunjavanjem RNO-P obrasca uz koji prilaže navedenu odluku.

U usluge knjigovodstvenog servisa Atessa za udruge spada vođenje obveznih poslovnih knjiga:  dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga, kao i obaveznih pomoćnih knjiga: dugotrajne nefinancijske imovine, kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe), financijske imovine i obveza, zatim knjigu (dnevnik) blagajni, evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija, evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila, knjigu izlaznih računa, knjigu ulaznih računa te ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.
Danas, kad broj različitih udruga iznimno raste, vrlo je važno za uspješno poslovanje imati kvalitetnog knjigovođu. Neovisno o tome kojom vrstom posla se vaša udruga bavi, od iznimne je važnosti imati uredne poslovne knjige kako bi rad udruge tekao bez poteškoća. Izdvajanje na tržištu i pozitivno poslovanje udruge ovisi i o financijskom aspektu za koji se mogu umjesto Vas pobrinuti stručnjaci iz Atessa knjigovodstvenog servisa.

OCIJENI