OCIJENI

LEKTURA TEKSTA NJEMAČKI ENGLESKI TALIJANSKI RUMUNJSKI FRANCUSKI ČEŠKI HRVATSKI

Objavljeno: 12.12.2018. 13:47

Lektura znači pravopisno i jezično ispravljanje i uređivanje originalnog, autorskog rukopisa, kao i prilagođavanje teksta duhu jezika na kojem je tekst napisan. Cilj lekture je dotjerati tekst tako da je stilski i jezično besprijekoran.

SUDSKI TUMAČI I PREVODITELJI ZA 16 EU JEZIKA AD ACTA PRIJEVODI d.o.o.

Sudski tumač za engleski
Sudski tumač za njemački
Sudski tumač za talijanski
Sudski tumač za srpski
Sudski tumač za češki
Sudski tumač za rumunjski
Sudski tumač za francuski
Sudski tumač za ruski
Sudski tumač za bugarski
Sudski tumač za makedonski
Sudski tumač za španjolski
Sudski tumač za makedonski
Sudski tumač za slovenski
Sudski tumač za slovački
Sudski tumač za mađarski
Sudski tumač za hrvatski

http://www.prijevodiadacta.com/

OCIJENI