Prodavaonica mješovite robe, tržnica - Sinj

SIGMA t.o., vl.Mate Tadić, SINJ - Vujanovićev prolaz 0
SOKOL d.o.o.
SRETNA LINDA d.o.o.
TEHNOMATERIJAL d.o.o.
TOTO RAČUNALA d.o.o.
ZELENI SVIJET d.o.o.
"DANIJELA" t.o., vl.Kosa Šumanac
"DANIJELA" t.o., vl.Kosa Šumanac
BOLERO, proizvodno-trgovački obrt, pržionica kave, vl. Ante Bendić, Opanci, Šimundići 48
DOMAĆI SUVENIR j.d.o.o.
ĐIR, t.o., vl. Mirjana Čovo, SINJ
EUROPA O7, obrt , vl. Nediljko Tomašević, izdvojeni pogon UNO
EUROPA O7, obrt , vl. Nediljko Tomašević, izdvojeni pogon UNO
IMM 1, obrt za trgovinu, vl. Ivanka Milanović-Litre, SINJ, Ulica Vladimira Nazora 4
JASEN, obrt za prodaju ogrjevnog drva, vl.Ivica Šušnjara
LOŠO, obrt za poljoprivredu i trgovinu, vl.Ana Romac, SINJ
MESNICE KRIŽANAC, t.o., vl. Ivica Križanac
RUŽICA, obrt za trgovinu, vl. Mario Klarić, Brnaze 762, 21230 BRNAZE
Sezonski obrt za usluge BRALE, vl. Marija Škarica, Duće, Poljička cesta - Luka 49
ŠABETA, obrt za trgovinu,vl.Mara Romac, GLAVICE
ŠTALIJA - promet robe na malo, vl.Zvonko Bralić
t.o. MIRA, vl. Mira Majić, prodavaonica br. 1
t.o. MIRA, vl. Mira Majić, prodavaonica br. 1
TINA, obrt za trgovinu,vl.Mira Poljak, GLAVICE - Glavice 505
TRGOVAČKI OBRT "NUKI", VL. NUSRET AJREDINI, MAKARSKA, ŠETALIŠTE SVETOG PETRA 2
ULKO, obrt za trgovinu, vl. Marija Dragaš
Iskra - prodaja drva za ogrijev
MIM, obrt za trgovinu i usluge, vl. Marija Mastelić-Ivić, SINJ, Vrlička ulica 23
OPTIKA LAPIĆ, obrt, vl.Bože Lapić
"BONI" t.o.
"DOLAC" promet robe,vl.Jakov Čačija
AEROMIX d.o.o.
AJA, obrt za trgovinu, vl. Antonia Cvrlje, SINJ, Glavička ulica 12
AN IRENA, t.o., vl. Nediljko Čugura, SINJ
BECCACCIA 2, sezonski obrt za trgovinu i usluge, vl. Ivica Poljak, RADOŠIĆ, RADOŠIC 180
BEST, obrt za ugostiteljstvo, vl. Boško Modrić, SINJ, Ulica A.K. Miošića 3
BOZA DESIGN, obrt za web i grafičke usluge, vl. Josip Marković, SINJ, Ulica Alojzija Stepinca 2
BUBAMARA II, obrt za trgovinu, vl.Sanja Buljan, SINJ, Ulica Vladimira Nazora 4
GRGIĆ, obrt za trgovinu i usluge, vl. Jakov Grgić, prodavaonica br. 1, SINJ, Trg dr. Franje Tuđmana 0
GRGIĆ, obrt za trgovinu i usluge, vl.Jakov Grgić, TURJACI, Turjaci 121
GUGIĆ, obrt za pogrebne usluge
KIDS SHOP, obrt za trgovinu, vl. Berina Čeliković, SINJ, Glavička ulica 12
KING, obrt za ugostiteljstvo i pekarstvo, vl. Srećko Milošević, SINJ, Vrlička ulica 1
LILLY j.d.o.o.
M - Đ COMMERCE d.o.o.
M.T. MARIN d.o.o.
MARTIN, obrt za trgovinu, vl. Martin Budimir, SINJ
MEDINJAK, obrt za trgovinu, vl. Ante Milun, SINJ - Ulica Domovinskog rata 45
MIM 1, obrt za trgovinu, vl. Jelena Mastelić, SINJ, Vrlička ulica 23
MONIKA, t.o.
MV-LIP d.o.o.
OPTIKA LAPIĆ, Izdvojeni pogon br. 1, SINJ, Glavička ulica 21
OPTIKA LAPIĆ, obrt za optičarsku djelatnost i trgovinu, vl.Bože Lapić, SINJ, Brnaška ulica 2
POLONCA d.o.o.
RUDA d.o.o.
SF TRGOVINA, t.o.
STAKLO-RIKO, obrt za trgovinu, vl. Danijela Filipović-Grčić, SINJ, Ulica Domovinskog rata 45
Sv IVAN, t.o., vl. Ljuba Lagator, Sinj-Glavička ulica 9
T.O. RADOŠIĆ
t.o. REAL
TRGOVAČKI OBRT "DOMAGOJ" GOSPIĆ, TRG ZRINSKOG I FRANKOPANA BB, VL. DOMAGOJ BUTIĆ
VEDRANA, obrt za trgovinu, vl.Vedrana Milanović, GLAVICE
VESTUS, obrt za trgovinu