Foto Petrinja

Gradsko kupalište
Željko Adžaga
ULICA IVE MALINE u koju se ulazi iz ulice IVE MALINE, danas postavljena tabla s nazivom ulice
Lagundžija Ivica Ive Maline 114 A
ULICA IVE MALINE u koju se ulazi iz ulice IVE MALINE, danas postavljena tabla s nazivom ulice
Lagundžija Ivica
ŠKOLA NOGOMETA MLADOST PETRINJA
Lagundžija Ivica - Ive Maline 114 A - Petrinja
ŠKOLA NOGOMETA MLADOST PETRINJA
Lagundžija Ivica - Ive Maline 114 A - Petrinja
ŠKOLA NOGOMETA MLADOST PETRINJA
Lagundžija Ivica - Ive Maline 114 A - Petrinja
ŠKOLA NOGOMETA MLADOST PETRINJA
Lagundžija Ivica - Ive Maline 114 A - Petrinja
Pogled na Petrinju
Marijan Štefanić
ADVENTSKI VJENAC KOD CRKVE SVETOG LOVRE
Lagundžija Ivica
MRZLO POLJE
Lagundžija Ivica - Ive Maline 114 A - Petrinja
fontana u parku pred Crkvom Svetog Lovre
Lagundžija Ivica - Ive Maline 114 A - Petrinja
kupa+petinjčica
Robert Kovač