OCIJENI

Tri Tom geodetska poslovnica - o nama

Objavljeno: 5.9.2022. 16:12

Tri-Tom d.o.o. geodetska poslovnica jedna je od vodećih geodetskih tvrtki na području Grada Zagreba, a bavi se inženjerskom geodezijom te svim geodetskim poslovima vezanim uz katastar i zemljišnu knjigu. Najbolji pokazatelj kvalitete naših usluga dugogodišnje je prisustvo na tržištu, te veliki rast posljednjih desetak godina.

Posjedujemo slijedeća ovlaštenja i članstva potrebna za obavljanje djelatnosti:
Suglasnost Državne geodetske uprave te Hrvatske komore ovlaštenih inženjera geodezije.


Područja našeg djelovanja

Geodetska poslovnica Tri-tom d.o.o. je osim na području Grada Zagreba i zagrebačke županije stalno prisutna i na području grada Novalje i otoka Paga, te na području grada Požege i šire okolice, kao i u široj krapinsko - zagorskoj županiji.


Geodetska poslovnica Tri-Tom d.o.o. pruža sljedeće geodetske usluge:

1. Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta
2. Izrada parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina
3. Izrada elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova
4. Izrada posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izrada geodetskog projekta, izrada elaborata o iskolčenju građevine,   kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka).
5. Izrada situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt
6. Iskolčenje građevina
7. Izrada posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štićena područja
8. Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 3.,4.,6. i 7.
9. Izrada etežnih elaborata za izgrađene objekte i podjelu pripadajućih dvorišta


Za više informacija posjetite našu web stranicu.

OCIJENI