OCIJENI

ISKOLČENJE GRAĐEVINA

ISKOLČENJE OBJEKTA I GEODETSKI ELABORAT ISKOLČENJA
Iskolčenje građevina prije gradnje i izrada elaborata iskolčenja zakonska je obveza za stambene i poslovne zgrade, vrši se prema pravomoćnom aktu o građenju (rješenje o uvjetima građenja ili građevinska dozvola).

Iskolčenje građevine je postupak kojim  se prenosi tlocrt vanjskih obrisa građevine na građevinsku česticu, te se određuje relativna visinska kota (nula).

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se  prikazuje što je iskolčeno, gdje je iskolčeno i s čime je obilježeno iskolčenje.

Samo iskolčenje obično se odvija u dvije faze.

I faza – iskolčenje položaja građevine na terenu
II faza – nakon postavljanja nanosne skele nanošenje glavnih osi građevine na nanosnu skelu

OCIJENI