Foto Marija Bistrica

Na ulazu u Svetište
verica
S brda Križnog puta
verica