Optika, oftalmološka poliklinika, okulistička ordinacija - Koprivnica