OCIJENI

ZAPOŠLJAVANJE

KRITERIJI ZA PRIMANJE NA PRIPRAVNIČKI STAŽ ZDRAVSTVENIH RADNIKA U LJEKARNAMA KOPRIVNICA

Prilikom odabira kandidata na pripravnički staž u Ljekarnama Koprivnica koristit će se sljedeći kriteriji za odabir :

-    prednost će imati zdravstveni radnici koji su ranije završili obrazovanje ,

-    u slučaju da su 2 ili više kandidata završila obrazovanje tijekom istog mjeseca u istoj godini prednost će imati kandidat s kraćim trajanjem obrazovanja ,

-    u slučaju istog trajanja obrazovanja 2 ili više kandidata prednost će imati kandidat s višim prosjekom ocjena postignutim tijekom školovanja.

OCIJENI