OCIJENI

TIJELA UPRAVLJANJA LJEKARNI KOPRIVNICA

Objavljeno: 31.3.2020. 9:31

Unutar Ljekarni Koprivnica djeluju sljedeća tijela:

1. UPRAVNO VIJEĆE: 
Dragutin Korošec, dr. vet. med. - predsjednik
Sonja Celiščak, dipl. oec.
Ida Kovač, dipl.oec.
Ana Škvorc, ekonomist
Dragana Banjanac, mag. pharm.

2. RAVNATELJ USTANOVE:
Božena Hrešć, mag pharm.


3. STRUČNO VIJEĆE
Irena Hadelan, mag.pharm. - predsjednica
Mirjana Smok, mag. pharm.
Maja Ivačić, mag. pharm.
Dragana Banjanac, mag. pharm.
Božena Hrešć, mag. pharm.
Marina Nemec Jozić, mag. pharm.
Anica Lukačić Sić, mag. pharm. 
Maja Fajfarić, mag. pharm. 
Dejana Škrinjar, mag. pharm.
Tena Bahat, mag. pharm.
Ana Filipović, mag. pharm.

4. ETIČKO POVJERENSTVO
Dragana Banjanac, mag. pharm. - predsjednica
Irena Hadelan, mag. pharm.
Anica Lukačić Sić, mag. pharm.
Ana Škvorc, ekonomist
MIljenko Flajs, dipl. teol.

5. POVJERENSTVO ZA KVALITETU
Mirjana Smok, mag. pharm. - predsjednica
Marina Nemec Jozić, mag. pharm.
Irena Hadelan, mag. pharm.
Dragana Banjanac, mag. pharm.
Maja Ivačić, mag. pharm.

6. POVJERENSTVO ZA LIJEKOVE
Maja Ivačić, mag. pharm. - predsjednica
Irena Hadelan, mag. pharm.
Mirjana Smok, mag. pharm.
Dragana Banjanac, mag. pharm.


OCIJENI