OCIJENI

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine"  brojevi 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) dajemo sljedeću obavijest:

Zahtjev za pristup informacijama iz predmetnog Zakona može se uputiti pismenim putem na adresu:

Ljekarne Koprivnica, n/p službenika za informiranje, Florijanski trg 4, 48000 Koprivnica

Dokumenti

OCIJENI