OCIJENI

O nama

Objavljeno: 22.11.2022. 15:35


                              

ONTOS d.o.o. je tvrtka specijalizirana za obavljanje poslova koordinatora zaštite na radu u fazi izrade projekta – KOORDINATOR I i poslove koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova – KOORDINATOR II.

Nakon višegodišnjeg iskustva na poslovima zaštite na radu na najvećim gradilištima u Hrvatskoj okupili smo se oko zajedničkog cilja očuvanja zdravlja i života osoba na privremenim ili pokretnim gradilištima. Odlučili smo se specijalizirati i usavršiti te svojim znanjem i iskustvom savjetovati i pomoći investitorima, projektantima i poslodavcima oko obavljanja poslova zaštite na radu (koordinator I i II).

Cilj koji ONTOS d.o.o. ima je svakodnevno usavršavanje, razvijanje i poboljšanje kvalitete rada na području zaštite na radu u svim fazama projekta, od ideje preko izvedbe pa sve do uporabe svakog pojedinog projekta (objekta).

U skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu, Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i Pravilnika o uvjetima i stručnim znanjima za imenovanje koordinatora za zaštitu na radu te polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova koordinatora I i II posjedujemo licencu.

                                  
Ministarstva, gospodarstva rada i poduzetništva
Klasa: UP/I-133-02/10-04/233,
Urbroj: 526-08-03/2-10-2
Zagreb, 13. rujna 2010. godine

OCIJENI