OCIJENI

Koordinator I i II: Ključne uloge u fazama izrade projekta

Objavljeno: 8.2.2024. 13:32

U procesu izrade i realizacije projekata, posebno u građevinskoj industriji, ključne uloge igraju Koordinator I i Koordinator II. Ove dvije pozicije su temeljne za osiguravanje uspješne, sigurne i efikasne izvedbe projekta, od početne faze planiranja do završne faze izvođenja.

Koordinator I: Uloga u fazi planiranja

Koordinator za zaštitu na radu u fazi planiranja projekta, poznat kao Koordinator I, igra ključnu ulogu u osiguravanju da su svi aspekti sigurnosti i zdravlja na radu integrirani u projekt od samog početka. Ova uloga uključuje procjenu potencijalnih rizika, osiguravanje da se planovi projektiranja usklađuju s propisima o zaštiti na radu te suradnju s projektantima i investitorima. Koordinator I osigurava da se strategije zaštite na radu razvijaju rano u procesu planiranja, čime se smanjuje rizik od nesreća i kašnjenja tijekom izvođenja radova.

Koordinator II: Uloga u fazi izvođenja

U fazi izvođenja radova, Koordinator II preuzima ključnu ulogu u nadzoru i provođenju planova zaštite na radu. Odgovornosti ove pozicije uključuju nadzor gradilišta, osiguravanje da se sigurnosni protokoli poštuju, koordinaciju između različitih izvođača radova te redovito izvještavanje o stanju sigurnosti. Koordinator II je odgovoran za reagiranje na bilo kakve probleme vezane za sigurnost na radu, osiguravajući da se radovi izvode u skladu s pravilima i standardima sigurnosti.

Važnost integrirane uloge koordinatora

Integrirana uloga Koordinatora I i II osigurava kontinuirani fokus na sigurnost tijekom cijelog životnog ciklusa projekta. Ova suradnja između faza planiranja i izvođenja radova ključna je za prevenciju nesreća, smanjenje rizika i osiguravanje da se projekti izvode učinkovito i na vrijeme.

ONTOS d.o.o. - Vaš partner u koordinaciji sigurnosti

ONTOS je specijalizirana tvrtka koja pruža usluge koordinacije zaštite na radu u oba segmenta - u fazi izrade projekta (KOORDINATOR I) i u fazi izvođenja radova (KOORDINATOR II). Naša stručnost i iskustvo osiguravaju da se vaši projekti realiziraju sa najvišim standardima sigurnosti i efikasnosti, smanjujući rizik i optimizirajući procese na gradilištu. Bez obzira na složenost ili veličinu vašeg projekta, ONTOS je tu da osigura usklađenost s propisima i visoku razinu sigurnosti na radu.


OCIJENI