Zaštita okoliša, zbrinjavanje otpada, reciklaža - Dubrovnik