OCIJENI

Što je sve potrebno kako biste osnovali tvrtku u Hrvatskoj?

Objavljeno: 8.3.2022. 14:35

1. Odabir i provjera tvrtke

Kada odlučujete o imenu društva (tvrtci) pripremite nekoliko alternativa. Tvrtka ne smije koristiti ista ili slična već postojećoj, upisanoj u sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. To ćete provjeriti na portalu sudreg.pravosudje.hr tako da odaberete željeni Trgovački sud.

2. Javni bilježnik

Kod javnog bilježnika ponesite osobnu iskaznicu ili putovnicu (obvezna za strane državljane), popis djelatnosti, te podatak o službenoj mail adresi firme. Obvezna je nazočnost svih osnivača. Javni bilježnik sastavlja i ovjerava potrebne dokumente. Nakon ovjera, javni bilježnik dokumentaciju prosljeđuje elektroničkim putem hitro.hr-u.

3. Banka

S ovjerenom dokumentacijom otiđite u banku ili Finu i izvršite uplatu temeljnog kapitala . Temeljni kapital uplaćuje se na prolazni račun banke. Banka odmah izdaje potvrdu o uplati osnivačkog pologa za potrebe registracije tvrtke kod Trgovačkog suda.

4. Preuzimanje rješenja

Nakon izvršenih uplata ponovno otiđite kod bilježnika koji će kompletirati predmet i proslijediti ga na nadležni Trgovački sud elektroničkim putem. Ukoliko je dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud će izvršiti upis te elektroničkim putem dostaviti bilježniku Rješenje o upisu u sudski registar i Potvrdu o OIB-u društva.

5. Izrada pečata

Za izradu pečata potrebna je kopija Rješenja o upisu u sudski registar.

6. Državni zavod za statistiku

Isprintajte, popunite i ovjerite potpisom i pečatom RPS obrazac koji je potreban za dobivanje Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta po Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku (dodjela matičnog broja i šifre glavne djelatnosti).

7. Upis u Registar stvarnih vlasnika

U poslovnicama Fine se predaje popunjen Obrazac RSV-1, te se dobije Izvadak iz registra stvarnih vlasnika.

8. Otvaranje žiro računa

U banci otvorite žiro-račun tvrtke i zatražite prijenos osnivačkog pologa društva na žiro-račun društva. Ponesite Rješenje o upisu u sudski registar , Obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (NKD), osobnu iskaznicu, pečat i Izvadak iz registra stvarnih vlasnika.

9. Mirovinsko i zdravstveno

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva je potrebno prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja e-mirovinsko, a što je ujedno i prijava na zdravstveno osiguranje. 9. Porezna uprava

Potrebno je izvršiti prijavu društva u poreznoj upravi, nadležnoj prema sjedištu društva, radi upisa u registar obveznika poreza na dobit i PDV-a.

Kako bi od početka pametno vodili financije od iznimne je važnosti angažirati dobrog računovođu. G.T. obrt za knjigovodstvene i računovodstvene usluge pomoći će Vam i voditi Vas kroz proces otvaranja firme.

Kao poduzetnik, vaš fokus bi trebao biti na vođenju poslovanja, a vođenje poslovnih knjiga možete prepustiti svom knjigovođi. G.T. knjigovodstvo iz Rovinja svojim klijentima pruža partnerstvo, a svoje iskustvo i znanje stavlja na raspolaganje u svim elementima poslovanja.

Zatražite neobvezujuću informativnu ponudu o cijenama knjigovodstvenih usluga, prilagođenih vašem trgovačkom društvu na mail: martina.pauletic@gmail.com.

OCIJENI