Gradnja - Petrinja

Nema subjekata

Gradnja - Petrinja - okolica

  • GEODETSKA POSLOVNICA IVICA HAPČIĆ Nudimo usluge legalizacije objekata, upisa objekata, parcelacije zemljišta, obnove međa, geodetska snimanja i izmjere zemljišta, geodetska snimanja vodova, identifikaciju katastarskih čestica, iskolčenja objekta, izradu geodetskih elaborata i geodetskog projekta.