Sveučilište, veleučilište, visoka škola, fakultet - Hrvatska

Arhitektonski fakultet
ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
COTRUGLI d.o.o.
DIU Međunarodno sveučilište
Društveno veleučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
EKONOMSKI FAKULTET U RIJECI
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET OSIJEK
Elektrotehnički fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
EVANĐEOSKI TEOLOŠKI FAKULTET
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Fakultet i visoka škola
Fakultet i visoka škola
Fakultet i visoka škola
Fakultet i visoka škola
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
Fakultet organizacije i informatike
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI U ZAGREBU
FAKULTET PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKIH ZNANOSTI I ODG
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - FMTU
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
FER
FESB-FAKULTET ELEKTROTEHNIKE STROJARSTVA I BRODOGR
FILOZOFSKI FAKULTET DRUŽBE ISUSOVE U ZAGREBU
FILOZOFSKI FAKULTET OSIJEK
Filozofski fakultet u Rijeci.
FILOZOFSKI FAKULTET U ZADRU SVEUČILIŠTA U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET, SVEUČILIŠTA U SPLITU
FPZ
GEODETSKI FAKULTET
GF
GFV
GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK
GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
Građevinski fakultet u Rijeci
GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U S
GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
GRAFIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
HRVATSKI STUDIJI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
IGBS Zagreb
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET-TEOLOGIJAU RIJECI
KBF
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI FAKULTET U SPLITU SVEUČILIŠTA U SPLITU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Kineziološki fakultet u Splitu
Medicinski fakultet
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
Medicinski fakultet u Rijeci
MINISTARSTVO OBRANE REPUBLIKE HRVATSKE
MUZIČKA AKADEMIJA
MUZIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
MUZIČKA AKADEMIJA ZAGREB
PBF Zagreb
PMF
POLICIJSKA AKADEMIJA
POLJOPRIVREDNI FAKULTET U OSIJEKU
POMORSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
POMORSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
Pomorski fakultet u Rijeci
POMORSKI FAKULTET U SPLITU
Poslovno učilište Studia Vita
Poslovno učilište Talentum
Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
PRAVNI FAKULTET U OSIJEKU
PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
PTF OSIJEK
Pučko otvoreno učilište LIBAR
Pučko Otvoreno učilište LIBAR
Pučko otvoreno učilište LIBAR
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE MENCL SISAK
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE SPLIT
RRIF VISOKA ŠKOLA ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT
SIGURNOST EDUCA
SRCE
SRCE SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR
SRCE SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR
SRCE, SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR ZAGREB
STOMATOLOŠKA KLINIKA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA
STUDENTSKI SAVJETOVALIŠNI CENTAR
STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA U RIJECI
STUDIO TURIZMA - Zagrebačka škola za menadžment
SVEUČILIŠNA NAKLADA LIBER
SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU,REKTORAT
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Poljoprivredni fakultet u Osijeku
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET U ĐAKOVU
SVEUČILIšTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Umjetnička akademija u Osijeku
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
Sveučilište u Dubrovniku
Sveučilište u Osijeku, Filozofski fakultet
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, GRAĐEVINSKI FAKULTET OSIJEK
Sveučilište u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek
SVEUČILIŠTE U OSIJEKU, PRAVNI FAKULTET OSIJEK
Sveučilište u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku
SVEUČILIŠTE U RIJECI
SVEUČILIŠTE U SPLITU
Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Split
Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Sveučilište u Splitu, FAKULTET ZA TURIZAM I VANJSKU TRGOVINU DUBROVNIK
SVEUČILIŠTE U SPLITU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U SPLITU, PRAVNI FAKULTET - SPLIT
Sveučilište u Splitu, Prirodoslovno-matematički fakultet
Sveučilište u Splitu, Umjetnička akademija
SVEUČILIŠTE U ZADRU
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - PRAVNI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - UČITELJSKA AKADEMIJA
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Akademija likovnih umjetnosti
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet
Sveučilište u Zagrebu Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti
Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU GRAĐEVINSKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU METALURŠKI FAKULTET
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET - MATEMATIČKI ODJEL
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU RGN-fakultet
Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU ŠUMARSKI FAKULTET
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet
Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, KF
ŠKOLA NARODNOG ZDRAVLJA "ANDRIJA ŠTAMPAR"
ŠUMARSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
TEHNIČKI FAKULTET U RIJECI
TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
TEOLOŠKI FAKULTET MATIJA VLAČIĆ ILIRIK s pravom javnosti
TV-AKADEMIJA
TVZ
UČITELJSKI FAKULTET
Učiteljski fakultet u Rijeci
UMJETNIČKA AKADEMIJA SVEUČILIŠTA U SPLITU
UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU
UTILUS
VELEUČILIŠTE LAVOSLAV RUŽIČKA U VUKOVARU
VELEUČILIŠTE MARKO MARULIĆ
VELEUČILIŠTE NIKOLA TESLA
VELEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
VELEUČILIŠTE U KARLOVCU
VELEUČILIŠTE U POŽEGI
VELEUČILIŠTE U RIJECI
Veleučilište u Rijeci
VELEUČILIŠTE U SLAVONSKOM BRODU
VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU
VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU
Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti
VERN
VISOKA NOVINARSKA ŠKOLA
Visoka Politehnička škola u Zagrebu
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA LIBERTAS
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA MINERVA
VISOKA POSLOVNA ŠKOLA UTILUS, s pravom javnosti
Visoka poslovna škola Zagreb
Visoka primaljska škola Zagreb
Visoka škola
Visoka škola Hrvatsko zagorje Krapina
Visoka škola Kairos
Visoka škola međunarodnih odnosa i diplomacije
Visoka škola N.Š. Zrinski
Visoka škola s p.j.
VISOKA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA AGORA, s pravom javnosti
VISOKA ŠKOLA ZA GLAZBENU UMJETNOST INO MIRKOVIĆ
VISOKA ŠKOLA ZA INSPEKCIJSKI I KADROVSKI MENADŽMENT
VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN ASPIRA
VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I INFORMATICI U VIROVITICI
Visoka škola za poslovanje i upravljanje, s pravom javnosti BALTAZAR ADAM KRČELIĆ
Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA U BJELOVARU
Visoka tehnička škola u Puli - Politehnički studij s pravom javnosti
VISOKA UČITELJSKA ŠKOLA U OSIJEKU
VISOKA UČITELJSKA ŠKOLA U PETRINJI
VISOKA UČITELJSKA ŠKOLA U RIJECI
Visoka učiteljska škola u Splitu, Sveučilišta u Splitu
VISOKA UČITELJSKA ŠKOLA U ZADRU, SVEUČILIŠTA U SPLITU
Visoka zdravstvena škola
VISOKO EVANĐEOSKO TEOLOŠKO UČILIŠTE
VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA
VSITE
ZAGREBAČKA
ZAGREBAČKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT s pravom javnosti
ZNANSTVENO - TEHNOLOGIJSKI PARK SVEUČILIŠTA U RIJECI d. o. o.

Predbilježi se na newsletter sa ponudama iz kategorije Edukacija i obrazovanje

Prijavi se na newsletter