Kome prepustiti vođenje poslovnih knjiga

Važnosti pohranjivanja informacija ljudi su postali svjesni još u samim početcima nastanka civilizacija. Tako evidentiranje, klasificiranje, sumiranje i predočavanje poslovnih transakcija, odnosno početke računovodstva nalazimo u Mezopotamiji, a spominje se u Bibliji te Kuranu.

Kroz povijest različite poslovne transakcije bilježile su se kako bi postojali dokazi koji su zakonski važeći. Danas se ta disciplina naziva računovodstvo te je izrazito važna za sve poslovne organizacije. Isto tako je izrazito važno pronaći računovođu, osobu koja će kvalitetno, pouzdano te na najbolji način voditi vaše poslovne transakcije.

         


Jedni od njih su tvrtka P.R. Prom d.o.o., čiji stručni tim sa svojim znanjem i iskustvom će vam pomoći da savladate mnogobrojne prepreke u poslovanju koje su vezane uz zakonsku regulativu, porezne propise i slično. P.R. Prom d.o.o. svakom klijentu pristupa s posebnom pažnjom te kroz izvješćivanje i savjetovanje ukazuje na upravljanje prihodima i troškovima.
 
Osim računovodstva, pruža usluge knjigovodstva i savjetovanja svim malim poduzetnicima, obrtnicima i slobodnim zanimanjima. A ovo su usluge koje P.R. Prom d.o.o pruža svojim klijentima:
 
  • Ustrojavanje i vođenje poslovnih knjiga.
  • Ustrojavanje i vođenje evidencija (nematerijalne i materijalne dugotrajne imovine, materijala, rezervnih dijelova i druge vrste sitne imovine, salda konti dobavljača, salda konti kupaca, analitike plaća radnika, poreznih kartica radnika, zaliha u maloprodaji, podataka za zalihe u veleprodaji, sve propisane porezne evidencije).
  • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja.
  • Izrada prijedloga kontnog plana za poduzetnike.
  • Kontiranje svih knjigovodstvenih dokumenata.
  • Izrada odgovarajućih temeljnica za knjiženje.
  • Obavljanje svih knjiženja.
  • Obračuni i pripreme za realizaciju propisanih akontacija cjeloviti obračuni plaća radnika i eventualnih naknada, s pripadajućim doprinosima i porezima, uz sastavljanje propisanih izvještaja.
  • Izrada obračuna troškova prijevoza na posao i s posla, terenskih dodataka, naknada za godišnji odmor i drugih primanja radnika
  • Cjeloviti obračuni ugovora o djelu, autorskih ugovora i sl. vanjskih suradnika poslovno savjetovanje i izrada poreznih prijava.
                                            

Ako pokrećete svoj posao i trebate osobu od povjerenja, uputite se na adresu Zagrebačka cesta 229 jer P.R. Prom d.o.o pomoći će vam da vaše poslovanje bude u skladu sa svim zakonima i propisima. Također sve informacije potražite na broju 01 3630 484 ili na e-mail adresi info@pr-prom.hr.