Što sve uključuju usluge sudskog tumača?

Objavljeno: 16.5.2018. 12:52

Sudski tumač je osoba imenovana od predsjednika županijskog suda ovlaštena za prevođenje pisanog ili izgovorenog teksta na zahtjev suda, državnog tijela, pravne ili fizičke osobe s hrvatskog na strani jezik za koji je imenovana ili obrnuto, sa stranog na hrvatski jezik. Prije imenovanja sudskim tumačem, osoba mora zadovoljiti određene uvjete definirane Pravilnikom o stalnim sudskim tumačima. Za sudsko tumačenje u sudskim postupcima potrebno je poznavanje pravne terminologije. Isključivo sudski tumač ima ovlaštenje za izdavanje ovjerenog prijevoda dokumenta.

Kada Vam trebaju usluge sudskog tumača?

Prilikom korištenja službenih isprava (izvadak iz matične knjige, diploma, potvrda o nekažnjavanju, razni certifikati, sudska rješenja i dr.) potreban je ovjereni prijevod. Svojim žigom sudski tumač ovjerava prijevod te time potvrđuje da je izvorni dokument identičan onom na drugom jeziku, tj. ovjerenom prijevodu. Dakle, nemoguće je da sami prevedete dokument te da se isti bez žiga smatra valjanim. Za sve prijevode službenih dokumenata potreban je potpis, tj. žig sudskog tumača. Uz ovjereni prijevod uvijek se prilaže i preslika prvobitnog dokumenta koji se prevodio. U većini slučajeva te su usluge potrebne prilikom ulaska na inozemno tržište.

Što je ovjereni prijevod?

Ovjereni prijevod poseban je oblik prijevoda izvornog teksta koji izrađuje sudski tumač i ima status službenog dokumenta. Svaki ovjereni prijevod ima svoj jedinstveni broj pod kojim se upisuje u knjigu ovjera sudskog tumača. Ovjereni prijevod potreban je u procesu ostvarivanja prava u postupcima pred tijelima državne uprave, sudovima i javnim bilježnicima.INTERPRETIN tim sudskih tumača pripremit će Vam ovjerene prijevode vrhunske kvalitete, pri čemu se jamči sigurnost i povjerljivost podataka. Vrijeme izrade ovjerenog prijevoda ovisi o količini i vrsti teksta te jeziku na koji se prevodi. Ako su Vam potrebne usluge sudskog tumača za prijevod pisanog ili izgovorenog teksta, pošaljite nam upit i poslat ćemo Vam besplatnu procjenu u najkraćem mogućem roku.
INTERPRETA nudi usluge sudskog tumača za albanski, arapski, bugarski, češki, danski, engleski, francuski, grčki, hrvatski, hebrejski, japanski, kineski, mađarski, makedonski, nizozemski, norveški, njemački, poljski, portugalski, perzijski, rumunjski, ruski, slovenski, srpski, španjolski, švedski, talijanski, turski i ukrajinski jezik te ostale jezike po potrebi.