Intervju

Objavljeno: 9.3.2018. 9:45

1. Koliko dugo djelujete kao učilište?
Učilište Galbanum - Ustanova za obrazovanje odraslih osnovana je 2006. godine. Učilište Galbanum je specijalizirano za edukaciju terapijskih vještina baziranih na holističkom pristupu. Tijekom postojanja u Galbanumu se uspješno educiralo preko 1000 polaznika. Svi oni su stekli nova znanja, proširili postojeća i na taj način uvečali vlastitu mogućnost zapošljavanja. Jedan dio polaznika su kroz učenje i interakciju "osnažili" sami sebe, i otvorili svoje privatne prakse.

2. Kako bi opisali učilište Galbum u nekoliko riječi?
Holistički, cjelovit pristup pojedincu jest filozofija koja uzima u obzir cjelinu, a ne samo pojedine dijelove. Ljudski organizam nije mehanizam složen od dijelova koji djeluju zasebno, već cjelina koja funkcionira po principu uvjetovanosti uzajamnog i skladnog suživota. Promatramo čovjeka kao cjelinu  fizičkog, emotivnog, mentalnog i duhovnog tijela. Cilj holističkog pristupa je unapređenje i poboljšanje fizičkog, emotivnog, mentalnog i duhovnog zdravlja.
Kroz sve programe njegujemo i podučavamo na temeljima holističkog pristupa.3. Koja je Vaša prednost u odnosu na konkurenciju?
Uvesti ću još jednu definiciju Svjetske turističke organizacije:
"Zdravstveni turizam je složena gospodarska aktivnost u kojoj bitno mjesto zauzima stručno i kontrolirano korištenje prirodnih ljekovitih činitelja, postupaka fizikalne medicine i programiranih fizičkih aktivnosti u svrhu održavanja i unapređenja fizičkog, mentalnog i dugovnog zdravlja turista, te poboljšanja kvalitete njihovog života."

4.  Postoji li samo prekvalifikacija ili postoji programi u zamjenu za srednju školu?
Ova definicija je potrebna, jer kada naglasim da smo specijalizirani za edukaciju kadrova potrebnih za razvoj zdravstvenog turizma, onda upravo podrazumijevam holistički pristup i razne terapijske tehnike. Svi naši programi su napravljeni u skladu sa međunarodnim standardima i kao takvi su prepoznati u svijetu. Naša prednost je što u Učilištu Galbanum surađuje i predaje preko 20 vrhunskih predavača koji imaju ogromno osobno iskustvo iz područja koja predaju. Naša prednost je i u tome što sam se godinama educirala u inozemstvu i sa tim iskustvom kreirala nastavne planove i programe.

5. Koji program bi posebno istaknuli?
Obzirom da sam završila Studij aromaterapije po IFPA ( Međunarodna federacija profesionalnih aromaterapeuta ) standardu, prošle godine krenuli smo u postupak certificiranja Učilišta Galbanum i  uskoro očekujemo da IFPA certificira Učilište Galbanum.
Završila sam i Studij refleksoterapije - ITEC standard i pokrenuli smo prije 4 godine nastavni plan i program - Refleksoteraput/kinja.

6. Smatrate li da prekvalifikacijom možemo utjecati na veću mogućnost zapošljavanja?
Osim tih programa, provodimo i programe iz područja fitoterapije, fitoaromaterapije, limfne drenaže, tajlandske masaže, shiatsu masaže, klasične masaže, ayurvede, wellnessa, nutricionizma... Teško je izdvojiti koji mi je program najdraži, jer se oni svi međusobno nadopunjuju i za one polaznike koji odaberu novi smjer u životu, znači da će par godina fbiti u našoj školi i nadopunjavati svoja znanja.
Naši programi su programi osposobljavanja i programi usavršavanja. Uskoro pripremamo nove programe, projekti su pri kraju. Ali o tome, kada dođe vrijeme.

7. Cijene programa ovise o čemu? Koliko dugu traju radionice?
Školarina ovisi o kompleksnosti pojedinog programa i uglavnom predviđeni rok za uspješno završavanje programa je od 6 do 12 mjeseci. Iznimka su shiatsu i wellness praktičari, gdje je potrebno 24 mjeseca za uspješno završavanje programa.