ATESTI ZA SEPTIČKE JAME

ATESTI ZA SEPTIČKE JAME

Ispitivanje septičkih ( sabirnih ) jama za priključak na vodovodnu mrežu