Fasade

Fasada je svakako ono što ćemo prvo opaziti kod neke građevine. Opažamo njen izgled, vrstu materijala i boju.

Fasade Estetska funkcija pročelja građevinskih objekata nije zanemariva, i u ponudi je danas beskrajan broj fasadnih boja i nijansi, ali posljednjih godina uzajamno s rastom cijena energenata na svjetskom tržištu i toplinske karakteristike fasada postaju sve važnije, pa su termo, odnosno, stiropor-fasade postale jako moderne među investitorima, jer se s kvalitetnom termofasadom ostvaruju znatne uštede u troškovima grijanja objekta, a ujedno se i kvaliteta življenja u takvim objektima podiže na višu razinu.

U prodajnom centru građevinskog materijala "Gavroprom" moguće je kupiti stiropor, ljepilo, mrežice i tiple za fasade, potom glet-mrežice, profile za fasade, te silikatne i akrilatne fasade.

  • Stiropor (EPS -F)
  • EPS-F ploče su odličan toplinski izoplator,te imaju mali faktor otpora difuziji vodene pare.Primjenu se u povezanim sustavima za vanjsku toplinsku izolaciju.
  • Fasadni profili i pribor za fasade
  • Aluminijski cokl profili odgovarajući za fasadne ploče različitih dimenzija
  • Fasadna mrežica, alkalno postojana mrežica od staklenih vlakana za dodadtno ojačanje kod izrade fasada
  • Tiple za fasadu, služe za učvršćivanje stiropor ploča, kod fasadnih sistema. Preporučiva količina je od 4 do 8 komada po m
  • Vijci i ostali pribor, pvc profili sa staklenom mrežicom za mehaničku zaštitu kuteva
  • Ljepila za stiropor
  • Sve vrste ljepila za stiropor od više proizvođača.