Medicinsko biokemijske pretrage - METABOLITI I SUPSTRATI

Medicinsko-biokemijske pretrage

Sve pretrage rade se referentnim ili standardnim metodama prema preporuci Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB) na najsuvremenijim, visokokvalitetnim analitičkim instrumentima, koji omogućuju da se u istom uzorku krvi ili mokraće napravi veliki broj pretraga u vrlo kratkom vremenu.

METABOLITI I SUPSTRATI
Bilirubin – ukupni  
Bilirubin – konjugirani
Glukoza serum/mokraća
Glukoza profil ( 3 x )
Glukoza profil ( 5 x )
Kreatinin serum/mokraća
Urat serum/mokraća
Ureja serum/mokraća
ENZIMI  Alanin – aminotransferaza (ALT)  
Aspartat – aminotransferaza (AST)
Alfa – amilaza
Alkalna – fosfataza (ALP)
Gama – glutamiltransferaza (GGT)
Kreatin – kinaza (CK)
Laktat – dehidrogenaza (LD)Medicinsko-biokemijske pretrage

Sve pretrage rade se referentnim ili standardnim metodama prema preporuci Hrvatske komore medicinskih biokemičara (HKMB) na najsuvremenim, visokokvalitetnim analitičkim instrumentima, koji omogućuju da se u istom uzorku krvi ili mokraće napravi veliki broj pretraga u vrlo kratkom vremenu.

METABOLITI I SUPSTRATI
Bilirubin – ukupni  
Bilirubin – konjugirani
Glukoza serum/mokraća
Glukoza profil ( 3 x )
Glukoza profil ( 5 x )
Kreatinin serum/mokraća
Urat serum/mokraća
Ureja serum/mokraća
ENZIMI  Alanin – aminotransferaza (ALT)  
Aspartat – aminotransferaza (AST)
Alfa – amilaza
Alkalna – fosfataza (ALP)
Gama – glutamiltransferaza (GGT)
Kreatin – kinaza (CK)
Laktat – dehidrogenaza (LD)