Drugi dohodak

Objavljeno: 23.11.2018. 9:36

Knjigovodstvo kao i računovodstvo u svojoj djelatnosti ima različite poddjelatnosti. Često, mnogi laici, ne razumiju osnovne pojmove u knjigovodstvu pa se prilikom formiranja tvrtke poslovni subjekt izgubi u različitim pojmovima.

Kako bi naučili za što Vam treba knjigovodstvo potrebno je razumjeti osnovne pojmove. Zbog neznanja možete upasti u velike probleme stoga Vam donosimo objašnjenje pojma s kojem ćete se sigurno sresti.
Što je drugi dohodak?

Razlika između svakog pojedinačnog primitka što se ne ostvaruje po osnovi primitaka od nesamostalnog rada(plaća i mirovina).

Drugim dohotkom smatraju se:

  • primici po osnovi djelatnosti članova
  • autorske naknade isplaćene prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava;
  • primici po osnovi različitih djelatnosti kao što su sportaša, trgovačkih putnika, agenta, akvizitera, nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada i naukovanja iznad propisanog iznosa; primici učenika i studenata na redovnom školovanju, stipendije učenicima i, sportske stipendije, nagrade za sportska ostvarenja, ostali posebno nenavedeni primici koje fizičkim osobama isplaćuju ili daju pravne i fizičke osobe.
Po osnovi primitaka od drugog dohotka obračunavaju se i plaćaju:
  • porez na dohodak od drugog dohotka
  • prirez porezu na dohodak
  • porez na dodanu vrijednost (PDV u određenim slučajevima)
  • obvezna osiguranja (doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u određenim slučajevima ne).

Kako bi Vam olakšali probleme s financijskim poslovanjem F-IN-RA knjigovodstveni servis pruža cjelovitu knjigovodstvenu i savjetodavnu uslugu namijenjenu tvrtkama, obrtnicima, neprofitnim organizacijama i udrugama.

Svojim klijentima nude svježe znanje i stručnost za rješavanje raznih poslovnih problema kroz jednostavnu komunikaciju te potpunu diskreciju.