Maksimalno čuvanje okoliša od zagađivanja i onečišćenja.

Objavljeno: 29.10.2018. 15:27

Svakim danom sve je više stanovnika na Zemlji. Tom činjenicom sve se više na razne načine zagađuje okoliš. Onečišćenja su rezultat ponajprije ljudske aktivnosti stoga je onečišćeno dosta okoliša zbog tvornica te raznih ljudskih djelatnosti. Čak 70% Zemlje zauzima voda, onečišćenje voda je veliki problem jer je voda izvor života te je potrebna svakom živom biću. Stoga je izuzetno važno čuvanje okoliša od zagađenja i onečišćenja. Zaštita okoliša je skup određenih mjera i aktivnosti kojima je cilj sprječavanje  zagađenja  i onečišćenja okoliša ,smanjivanje i otklanjanje šteta nanesenih okolišu , sprječavanje nastanka šteta,

Česta situacija s kojima se suočavaju stručnjaci za zaštitu okoliša je mogućnost onečišćenja otpadnim vodama iz kanalizacijskih sustava. Sve otpadne vode iz kuhinja i sanitarnih čvora odlaze u kanalizacijski sustav te završavaju u gradskom kanalizacijskom sustavu ili septičkim jamama. Od velike važnosti je da se kanalizacijska mreža i septička jama pravilno održava jer oštećeni sustavi mogu postati opasnost za zdravlje i okoliš. Zato danas postoje specijalisti za razne zahvate na kanalizaciji i vodovodnim cijevima te za sve tehničke analize.Kako bi se zadovoljili minimalni tehnički uvjeti u svrhu izdavanja rješenja za obavljanje ugostiteljske djelatnosti potreban je dokaz o nepropusnosti atest sabirne ili septičke jame, te vodovodnog i kanalizacijskog sustava. Za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na gradsku kanalizacijsku mrežu potrebno je obaviti dokaz o nepropusnosti sabirne jame. Sve građevine odvodnje otpadnih voda potrebno je ispitati na vodonepropusnost u zadanim zakonskim rokovima. Nove građevine odvodnje ne mogu dobiti dozvolu za upotrebu  ako nemaju valjani dokaz da je građevina vodonepropusna za što je ovlašten Kanal-inspekt  ispitni laboratorij.

Nama je važno maksimalno očuvanje okoliša od onečišćenja i zagađenja, imamo odgovoran odnos prema resursima i zdravlju ljudi, djelujemo sukladno svim zakonskim propisima, kriterijima kvalitete i efikasnosti. Sve je to potvrda našeg unapređenja okoliša. Naša adresa je 11. Ravnice 12, 10000, Zagreb, naše radno vrijeme je od ponedjeljka- petka od 08 – 16h, a za hitne intervencije 0 – 24 tel +385 (0)91 230 1319