Moramo li svi imati zaštitu na radu?

Objavljeno: 29.10.2018. 11:37

Iz dana u dan sve više postajemo svjesniji koliko je važno imati organiziranu i provedenu zaštitu na radu u svojem društvu ili obrtu, a zaštitu na radu dužni su organizirati i provoditi svi poslodavci, bez obzira kojim se poslom bave i koliko imaju zaposlenih radnika. Naravno, zaštita na radu nije samo kupiti radniku cipele i radno odijelo, nego je to čitav sustav pravila, načela, mjera, postupaka i aktivnosti koje je poslodavac dužan poduzeti kako bi unaprijedio sigurnost i zaštita zdravlja na radu, smanjio ili uklonio rizik od ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom.

Zakonom o zaštiti na radu  (N.N. br: 71/14, 118/14, 94/18) propisan je niz obaveza kojih bi se poslodavci trebali  pridržavati, a s obzirom na samu količinu propisa, većina poslodavaca malih i srednjih poduzeća, odnosno onih koji nemaju zaposlenog stručnjaka za zaštitu na radu, teško se tu snalazi.
Temeljni dokument iz zaštite na radu, za svakog poslodavca je Procjena rizika (http://www.klemhse.hr/usluge/zastita-na-radu/izrada-procjene-rizika/) i nju je obavezan izraditi svaki poslodavac. Procjena rizika se izrađuje prema Pravilniku o izradi procjene rizika, a kvalitetno izrađena procjena rizika sadrži popis svih aktivnosti  (npr. ispitivanja radne opreme, osposobljavanja iz zaštite na radu, obavljanje liječničkih pregleda i sl.), koje je poslodavac odradio, ili koje još treba odraditi kako bi u potpunosti bio usklađen sa zakonskim propisima.

Procjena rizika uvijek mora odgovarati stvarnom stanju kod poslodavca i ako je, primjerice, poslodavac uveo u proces rada novi tehnološki postupak, kupio nove strojeve ili otvorio nova radna mjesta, procjena se mora uskladiti.

Svaki poslodavca je dužan osposobiti se za obavljanje poslova zaštite na radu, ali tu obavezu može prenijeti i na svoje poslovođe koji onda postaju ovlaštenici za zaštitu na radu te ujedno i odgovorni za provedbu zaštite na radu u djelokrugu svojeg rada. Također, i svi radnici moraju se osposobiti za rad na siguran način, a osposobljavanje se provodi na način da se radnici obavijeste o svim činjenicama i okolnostima koje utječu, ili bi mogle utjecati, na sigurnost radnika te da radniku objasni i da radnika osposobi za praktičnu primjenu mjera zaštite na radu. Osposobljavanje poslodavca ili njegovog ovlaštenika te radnika provodi se na temelju opasnosti, štetnosti i napora utvrđenih u procjeni rizika. Također, procjenom rizika definirati će rade li kod poslodavca radnici poslove s posebnim uvjetima rada, te trebaju li za te poslove obavljati liječničke preglede i biti stručno osposobljeni. Također, definirati će se i koju od radne opreme koja se koristi podliježe obveznim ispitivanjima i u kojim rokovima, koriste li se opasne kemikalije, koji se parametri radnog okoliša trebaju ispitati i u kojim rokovima i sl.

Procjenom rizika definirati će se i broj radnika koje je potrebno osposobiti za pružanje prve pomoći i osigurati tim radnicima sanitetske opreme za pružanje iste.

Osiguravanje sigurnog radnog okruženja, isticanje znakova sigurnosti, davanje obavijesti radnicima o  sigurnom obavljanju posla, provedbi evakuacije u slučaju opasnonsti, vođenje propisanih evidencija korak su ka uspostavi sustava zaštite na radu i prepoznatljivosti rada i uloženog truda koja će se poslodavcima zasigurno kroz određeni period zasigurno vrtiti.

Prema podacima Europske agencije za zaštitu na radu (EU OSHA) procjenjuje se da na svaki euro uložen u zaštitu na radu dolazi do povrata od 2,2 eura. Znači, zaštita na radu poslodavcima ipak nije trošak nego je zapravo investicija. Ali treba znati pravilno investirati…

Tvrtka Klem Hse posluje kao obrt za usluge iz područja zaštite na radu. U skladu s odredbama Zakona o zaštiti na radu svojim klijentima, posebice malim i srednjim poduzećima, organizira obavljanje zaštite na radu te poslodavcima olakšava poslovanje. Vi se pobrinite o Vašem primarnom  poslovanju, a mi ćemo se pobrinuti za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Vas i Vaših radnika. Jer, kako mi kažemo:  sreća je zdravlje i sigurnost!