SAZNAJTE KAKO I GDJE RESTAURIRATI STARE KNJIGE

Ako ste u posjedu starih knjiga koje biste voljeli obnoviti i vratiti im stari sjaj, spas možete potražiti u njihovoj restauraciji. U pitanju je vještina kojom se pruža zaštita starim knjigama. Cilj postupka restauracije je vraćanje funkcionalnosti građe knjige u što sličnije stanje izvornom, a samim time i produljenje njene trajnosti i mogućnosti daljnjeg korištenja.

ZAŠTO DOLAZI DO OŠTEĆENJA KNJIGA?

Faktori koji najviše utječu na propadanje stare građe su vanjski utjecaji okoline te utjecaj čovjeka, a uzroci oštećenja mogu biti fizikalni, kemijski i biološki. Fizikalna oštećenja uključuju utjecaj vlage, topline i svjetlosti, dok se kemijska oštećenja odnose na utjecaj atmosferskih zagađivača i kiselina. Biološka oštećenja potječu iz biljnog ili životinjskog svijeta te čovjeka. Razne bakterije razgrađuju celulozu uz pomoć enzima do glukoze koju upotrebljavaju za ishranu, a neki kukci hrane se proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla kao što su koža i drvo te samim papirom. Oštećenja uzrokovana utjecajem čovjeka mogu biti namjerna (nemar, uništavanje knjiga s određenim motivom) i nenamjerna (čuvanje knjiga u neprimjerenim prostorima i uvjetima). Ako postoje oštećenja, prije restauracije potrebno je ispuniti nekoliko koraka koji prethode samom procesu.


KOJI KORACI PRETHODE RESTAURACIJI?
  • Prije restauracije potrebno je evidentirati gradivo te opisati vrste i uzroke oštećenja.
  • Sljedeći korak je identifikacija materijala od kojih je građa sačinjena te prikupljanje podataka o punilima, ljepilima i pigmentima.
  • Na kraju se izrađuje dokumentacija uz fotografije vezane za građu kako bi restaurirana knjiga izgledala što sličnije izvornoj. Potrebno je odrediti i način obrade gradiva metodom restauracije koja se primjenjuje, a ona ovisi o tome restaurira li se građa zbog svoje povijesne ili estetske vrijednosti.
  • Osnova tehnika restauriranja podrazumijeva dopunu dijelova dokumenta koji nedostaju papirom i pojačavanje rubova.
MK knjigovežnica i kartonaža u svom spektru usluga vezanih uz knjigovezačke radove nudi upravo i uslugu ručne restauracije stare građe koju popravljaju specijalnim materijalima predviđenim u tu svrhu. Prilikom restauracije, sve knjige šivane su na ruku, a za sam proces zadužen je restaurator tehničar s dozvolom za rad na restauriranju arhivske i knjižne građe te umjetnina na papiru od Ministarstva kulture. Za restauraciju papira i knjiga koriste se samo bezkiselinski materijali od provjerenih dobavljača kao što su japanski papir (Japiko) te arhivska i specijalna ljepila, a sav materijal pohranjen je u specijalnom regalu, gdje je zaštićen od utjecaja svjetla, prašine i drugih oštećenja.

Na sve uvezane knjige moguće je otisnuti naslov u zlatu ili drugim bojama, a nudi se mogućnost i specijalnih uveza u kožu ili polukožu s francuskim hrptom. Osim knjiga moguća je i restauracija tekuće građe (časopisa i novina) na stari način.

Dugogodišnja suradnja s mnogim zagrebačkim kulturološkim ustanovama kao što su Muzej za umjetnost i obrt, Etnografski muzej, Knjižnice grada Zagreba, FFZG i HAZU te tradicija poslovanja od 1989. godine idu u prilog kvaliteti usluge koju MK knjigovežnica i kartonaža pruža. Ako ste u potrazi za kvalitetnom uslugom restauracije i zaštite starih knjiga, oni će im zasigurno vratiti sjaj.