Povjerenje i sigurnost električnih instalacija

Objavljeno: 29.10.2018. 10:51

Ispravnost električnih instalacija vrlo je bitna za svaki dom. Prilikom izgradnje doma ili kupnje istog uvijek je potrebno provjeriti električne instalacije jer one moraju ispunjavati bitne zahtjeve zaštite od požara, sigurnosti u korištenju, zaštite od buke i uštede energije i toplinske zaštite u odnosu na utjecaj električne instalacije. Zbog sigurnosti ljudi, ali i imovine svaka električna instalacija trebala bi biti u ispravnom stanju.

Prije priključenja električne instalacije na niskonaponsku distribucijsku mrežu, instalacija mora biti izvedena, pregledana i ispitana sukladno odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) i zahtjevima norme HRN HD 60634-6. Ukoliko građevina ima ugrađen sustav zaštite od udara munje, sustav mora biti sukladan Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/2008, 33/2010). Projektiranjem električne instalacije moraju se za izvođenje i uporabni vijek električne instalacije i građevine predvidjeti svi utjecaji na električnu instalaciju koji proizlaze iz načina i redoslijeda građenja građevine, predvidivih uvjeta uporabe građevine te predvidivih utjecaja okoliša na električnu instalaciju i građevinu.Kako bi se smanjila opasnost od neispravnih instalacija, a samim time i veća mogućnost za razvoj nesretnih slučajeva potrebno je na vrijeme uočiti nepravilnosti i kvarove.

Ovo su samo neki od savjeta za krajnje korisnike:

  • Provjerite električne instalacije
  • Obratite pozornost na energetsku učinkovitost uređaja
  • Proučite preporuke za sigurno korištenje električnih uređaja
  • Racionalno koristite električne uređaje
  • Koristite provjerene i certificirane proizvode

Legrand Grupa je jedna od vodećih kompanija u proizvodnji proizvoda i sustava za električne instalacije i informatičke mreže u komercijalnim i stambenim objektima te industriji. Sjedište kompanije nalazi se u Francuskoj. U pogonima Legrand Grupe, koja posjeduje više od 4.500 patenata, proizvodi se preko 215.000 kataloških brojeva. Zahvaljujući obimnoj proizvodnji i velikim ulaganjima u istraživanja i razvoj novih tehnologija i materijala, Legrand kontinuirano prati sve trendove modernih tehnologija i u mogućnosti je ponuditi rješenja i kompletne sustave za objekte i projekte neovisno od standarda instalacije (njemački, talijanski, francuski, američki, britanski, brazilski, itd..). Legrand broji preko 36.000 zaposlenih i sa portfeljom od 30 brand-ova prisutan je u više od 80 zemalja.

Legrand u Republici Hrvatskoj nudi kompletan asortiman elektroopreme, od električnih utičnica i sklopki do složenih sustava za električnu i digitalnu infrastrukturu objekata. Preko mreže naših lokalnih partnera obavljamo plasiranje proizvoda na tržište koji zadovoljavaju tražene standarde, pružamo tehničke savjete u vezi proizvoda, radimo lokalne programe obuka i prodajnu podršku. Od osnivanja lokalne filijale 2009. godine, prepoznati smo kao pouzdani partner na mnogim projektima u Republici Hrvatskoj.

Proaktivnost grupe Legrand privlači i izgrađuje partnerske odnose na obostrano zadovoljstvo i dobrobit, a primjena naših rješenja daje sigurnost svakom projektu i stvara dugoročno povjerenje između nas i naših klijenata. Uspješno surađujemo sa distributerima električne opreme, investitorima, projektantima, sistem integratorima, arhitektima te instalaterskim tvrtkama koje se bave električnim instalacijama i/ili strukturnim kabliranjem.