VAŠE RJEŠENJE ZA ODRŽAVANJE I SERVIS PLINSKIH BOJLERA

Plinski bojler uvijek treba biti u operativnom stanju jer ga koristite svakodnevno, a da bi takvim i ostao važno je naručiti servis bojlera na vrijeme. Redovitim održavanjem plinskog aparata od strane ovlaštenog servisa dobivate sigurnost i štedite energiju. Preporuka je servisirati plinski bojler svake dvije godine jer tako ćete uštedjeti energiju i održavati same instalacije urednima, što je izuzetno bitno za protok vode i zraka.


Servis plinskih bojlera podrazumijeva sljedeće korake:
  1. Čišćenje aparata od prašine
  2. Čišćenje plamenika i elektroda
  3. Kemijsko čišćenje primarnog i sekundarnog izmjenjivača
  4. Provjera i korekcija tlaka u ekspanzionoj posudi
  5. Provjera propusnosti instalacije plina od ventila do trošila
  6. Provjera odvoda produkta izgaranja
  7. Provjera funkcionalnosti aparata
  8. Ozračivanje sistema centralnog grijanja
Tvrtka DARMAT d.o.o. osnovana je 1994. godine te svoje znanje i stručnost primjenjuje svakodnevno u servisiranju plinskih aparata. Tvrtka je i ovlašteni Vaillant servis čiji se serviseri školuju i obučavaju putem Edukacijskog centra te tako mogu odgovoriti na sve zahtjeve koji se pred njih postavljaju. Istima je svakodnevno dostupan izvrsno opskrbljen konsignacijski lager rezervnih dijelova Vaillant d.o.o., na kojem se nalaze dijelovi za uređaje stare i preko 15 godina (obaveza je imati dijelove za uređaje stare 12 godina od datuma posljednje proizvodnje).

Darmat među svojim uslugama nudi servis, montažu, prodaju i popravak, a kako bi se izbor Vašeg Vaillant uređaja potvrdio dugi niz godina kao pravi izbor, ugradnju i servisiranje Vašeg Vaillant uređaja prepustite isključivo stručnjacima koji su za to i osposobljeni.

Ovo je posebice važno kada se radi o izboru servisera, jer samo ovlašteni Vaillant serviser smije pustiti Vaš uređaj u pogon čime ostvarujete pravo na dvogodišnje jamstvo Vašeg uređaja od dana prodaje na malo. Također postoji i mogućnost produženog jamstva u ukupnom trajanju od 5 godina za najnovije Vaillant kondenzacijske uređaje.

Ukoliko Vam je potreban servis plinskog bojlera i želite saznati više te gdje pronaći kvalitetnu uslugu, obratite se plinoservisu Darmat kontakt telefonom 01 2340 460 ili ih pronađite na adresi Jurja Ves 28/a u Zagrebu.