Knjigovodstveni ured

Objavljeno: 6.7.2018. 10:12

Povjerenje je ključ uspjeha između knjigovođe i klijenta. Izaberite knjigovodstvo kojem ćete vjerovati!

Vaš knjigovođa i računovođa ima pristup svim Vašim dokumentima, a od njegova rada, truda i stručnosti ovisit će uspjeh vašeg poslovanja.Vođenje poslovnih knjiga važno je jer kako bi djelovali u okviru zakonskih propisa morate imati osobu koja će Vam uredno voditi poslovne knjige. Knjigovodstvo na temelju dokazivih isprava prati gospodarske procese i financijske tokove te sustavno bilježi nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i financijskih rezultata poslovanja u poslovne knjige. Stoga je važno pronaći knjigovodstveni servis koji će za Vas pratiti navedene funkcije i tako Vam olakšati poslovanje.

Svrha knjigovodstvenog servisa je upravljanje poslovnom dokumentacijom. Kada je u pitanju pronalazak odgovarajućeg knjigovodstvenog servisa, važno je odabrati servis kojeg karakterizira kvaliteta, pouzdanost, odgovornost, profesionalnost i stručnost. Knjigovodstva koje smo izdvojili pružaju sve usluge koje su Vam potrebne prilikom upravljanja poslovnom dokumentacijom.

  • Evidentiranje poslovne dokumentacije i godišnjeg financijskog izvještaja za Financijsku agenciju i Državni ured za reviziju
  • Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu i ugovorima student-servisa  te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
  • Obračun plaća i izrada naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
  • Obračun amortizacije / analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
  • Obračun putnih naloga, terenskog dodatka i troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika
  • Obračun plaća
  • Izrada porezne prijave
  • Poslovno savjetovanje
  • Usluge izvještavanja i dr.
  • Uz prethodno navedeno, iznimno je bitno da knjigovodstvo ima sljedeće karakteristike:

Stručnost i iskustvo: Vaš knjigovođa mora stalno usavršavati i proširivati svoja znanja, jer to je jedini način da uspijeva pratiti promjene koje se stalno događaju.

Ozbiljnost: Budući da je riječ o jako odgovornom i nimalo jednostavnom poslu, pristupite mu ozbiljno i zahtjevajte ozbiljnost. Za dobro obavljanje ovog posla
potrebna je potpuna posvećenost, pa tražite knjigovodstvo čije usluge će maksimalno raditi za Vas.

Povjerenje: Ne zaboravite da će osoba koju zaposlite imati pristup svim Vašim dokumentima, a od njezina rada, truda i stručnosti ovisit ce uspjeh Vašeg
poslovanja pa ne žalite truda da pronađete stručnu osobu u koju možete imati puno povjerenje.

Cjelovita usluga: Cjelovita usluga podrazumijeva sve gore navedene usluge sa naglaskom da usluge budu prilagođene svakom klijentu. Sami odabirete koje administrativne poslove želite da knjigovodstvo obavlja za Vas.  Sami utječete na cijenu usluge i razinu podrške koju Vam knjigovodstvo pruža.

Savjetovanje svojih klijenata: Knjigovodstvo bi trebalo s Vama podijeliti sva svoja znanja kako bi Vam olakšalo donošenje odluka vezanih za Vaše poslovanje.Želite bolje razumjeti svoje financije?  Imate pitanja s područja financija i računovodstva? Svakako se posavjetujte sa svojim knjigovostvom o tome.

Ne brzajte s odlukom i svakako si odvojite dovoljno vremena za odabir. Cijena će vam vjerojatno biti jedan od važnijih faktora, ali ne dopustite da bude
odlučujući faktor.