Provjera poslovanja tvrtke

Objavljeno: 29.10.2018. 11:08

Zbog globalizacije tržišta kroz posljednjih nekoliko desetljeća došlo je do značajnih zaokreta u poslovanju poduzeća. Potrebe potrošača postaju sve zahtjevnije po pitanju cijene, ali i kvalitete. Zasićenje tržišta za neograničenim količinama roba i usluga koje se nalaze u ponudi dolaze kao prekretnica načinu upravljanja i donošenja strategija poslovanja poduzeća. Ponuda je veća od potražnje te dolazi do potrebe pronalaženja novih načina privlačenja sve izbirljivijeg. Ta promjena uvjeta poslovanja poduzeća značajno je pridonijela razvoju provjere poslovanja tvrtki.

Provjera poslovanja tvrtke ili obrta provodi se ako trenutno računovodstvo ne radi dobro svoj posao, te je potrebno odraditi dodatnu provjeru poslovanja poslovnog subjekta, tj. kontroling. Sustav kontrole smatra se sastavnim elementom kontrolinga, a čini je najvažniji instrument analiza odstupanja. Kako bi se to odstupanje svelo na minimum, potrebno je definirati sustave kontrola čija je uloga praćenje poslovanja kroz njegovo realiziranje i uklanjanje nedostataka koji rezultiraju odstupanjem od zacrtanih veličina. Kontrola je proces koji je zastupljen u sklopu samog poslovanja i odvija se zajedno s njim. Osnovi smisao postojanja funkcija kontrole u nekoj organizaciji je provođenje mjera i akcija koje rezultiraju povećanjem efikasnosti poslovanja s ciljem realizacije postavljenih planova.Nakon dogovora s poslovnim subjektom, odrađuje se provjera poslovanja određenog subjekta. Provodi se kontrola obračuna plaća, PDV-a te poreza na dobit. Kontrola se provodi forenzičnim vještačenjem poslovne dokumentacije, poreznih i financijskih izvještaja. Glavni zadaci forenzičnog računovođe su istraživanje i analiziranje financijskih dokaza s ciljem otkrivanja i sprječavanja prijevare, izvještavanje te pomaganje u sudskim postupcima. Neki od poslova koje obavlja forenzični računovođa su: otkrivanje lažnih financijskih izvještaja, otkrivanje prijevara, utaje poreza i lažiranih bankrota, utvrđivanje šteta, pranje novaca, otkrivanje korupcija, lociranje skrivene imovine te vještačenja i pružanje usluga u sudskim sporovima. 

Takvim načinom provjere poslovanja tvrtki ili obrta bavi se knjigovodstveni servis RST Consultor d.o.o. Uz vještinu i iskustvo, profesionalno osoblje RST Consultor posjeduje znanja iz računovodstva, revizije, prava, upravljanja te posjeduju određene istraživačke vještine. Osim navedenih kompetencija, posjeduju i stručne, kao što su: tehničke kvalifikacije, poznavanje forenzičnih alata, razumijevanje složenih poslovnih transakcija i njihov učinak na financijske izvještaje. RST Consultor će vas svojim iskustvom i znanjem dovesti u eru naprednog računovodstvenog poslovanja te ćete poželjeti daljnju suradnju s njima, kao sa svojim najvjernijim partnerom.