Fotokopiranje

Nudimo uslugu visokokvalitetnog fotokopiranja u boji ili crno-bijelo, na formatima do A3+ i na papiru od 80 do 350 grama. Fotokopirane materijale možemo izbušiti, sortirati, klamati ili uvesti.