Crkva, župni ured, samostan, vjerska zajednica - Zagreb

DRUŽBA SESTARA NAŠE GOSPE
DRUŽBA SVEĆENIKA SRCA ISUSOVA
DUHOVNI CENTAR SVETI IVAN OD KRIŽA
EVANĐEOSKA CRKVA "RADOSNA VIJEST"
EVANĐEOSKA CRKVA U RH "MISIJA ILIRIK"
EVANGELIČKA LUTERANSKA CRKVENA OPĆINA
FRANJEVAČKI PROVINCIJALAT
FRANJEVAČKI SAMOSTAN HERCEGOVAČKOG PROVINCIJALATA
FRANJEVAČKI SAMOSTAN KAPTOL
FRANJEVAČKI SAMOSTAN M.B.LURDSKE
FRANJEVAČKI SAMOSTAN SV. ILIJE
GENERALNA KUĆA SLUŽAVKI MALOGA ISUSA
HRVATSKA FRANJEVAČKA PROVINCIJA
HRVATSKA INOZEMNA PASTVA
HRVATSKA KAPUCINSKA PROVINCIJA ZAGREB
HRVATSKA KARMELSKA PROVINCIJA SVETOGA OCA JOSIPA
HRVATSKA STAROKATOLIČKA CRKVA
HRVATSKI PROVINCIJALAT SESTARA URŠULINKI
HRVATSKI SALEZIJANSKI PROVINCIJALAT
ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ-MEDŽLIS
ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ-MEŠIHAT
JEHOVINI SVJEDOCI KRŠĆANSKA VJERSKA ZAJEDNICA
KAPELA "RANJENI ISUS"
KAPELA SV.LOVRE
KATOLIČKA CRKVA, ZAGREBAČKA NADBISKUPIJA
KLERIKAT FRANJEVACA KONVENTUALACA
KOLEGIJ DRUŽBE ISUSOVE
KRISTOVA CRKVA
KRISTOVA DUHOVNA CRKVA
KRISTOVA PENTEKOSTNA CRKVA
KRŠĆANSKA ADVENTISTIČKA CRKVA JADRANSKAUNIJA KONFE
MAKEDONSKA PRAVOSLAVNA CRKVA U HRVATSKOJ
MEĐUNARODNA KRISTOVA CRKVA
NACIONALNA UPRAVA PAPINSKIH MISIJSKIH DIJELA
NACIONALNI KATEHETSKI URED
NOVOAPOSTOLSKA CRKVA
PRAVOSLAVNI MANASTIR SVETE PETKE
PROVINCIJA BEZGREŠNOG ZAČEĆA
PROVINCIJALAT FRANJEVACA KONVENTUALACA
PROVINCIJALAT FRANJEVACA TREĆOREDACA GLAGOLJAŠA
PROVINCIJALAT KĆERI BOŽJE LJUBAVI
PROVINCIJALAT SESTARA DRUŽBE SLUŽAVKI MALOG ISUSA
PRVOSTOLNI KAPTOL ZAGREBAČKI
REFORMNI POKRET ADVENTISTA SEDMOG DANA
REZIDENCIJA DRUŽBE ISUSOVE
SALEZIJANSKI SAMOSTAN
SAMOSTAN ANTUNOVAC
SAMOSTAN BETLEHEM NOVICIJAT
SAMOSTAN DOMINIKANACA BL.AUGUSTINA KAŽOTIĆA
SAMOSTAN DRUŽBA MARIJINIH SESTARA
SAMOSTAN DRUŽBA SESTARA KRALJICA SVIJETA
SAMOSTAN FRANJEVAČKI
SAMOSTAN FRANJEVKI MISIONARKI
SAMOSTAN I ŽUPA SV.FRANJE KSAVERSKOG
SAMOSTAN KAPUCINSKI SV.MIHAEL
SAMOSTAN KARMELIĆANKI BOŽANSKOG SRCA ISUSOVA
SAMOSTAN KARMELSKI MAJKE BOŽJE REMETSKE
SAMOSTAN KĆERI MILOSRĐA
SAMOSTAN KĆERI MILOSRĐA
SAMOSTAN MALE ISUSOVE SESTRE
SAMOSTAN MARIJINE SESTRE
SAMOSTAN MILOSRDNIH SESTARA
SAMOSTAN MONFORTANACA
SAMOSTAN OTACA MONFORTANACA I SESTARA KĆERI MUDROS
SAMOSTAN POHODA MARIJINA
SAMOSTAN SESTARA "NOTRE DAME"
SAMOSTAN SESTARA BAZILIJANKI
SAMOSTAN SESTARA DOMINIKANKI
SAMOSTAN SESTARA DOMINIKANKI BL.HOZANE KOTORSKE
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI MISIONARKI
SAMOSTAN SESTARA FRANJEVKI OD BEZGREŠNE
SAMOSTAN SESTARA KĆERI BOŽJE LJUBAVI
SAMOSTAN SESTARA KLANJATELJICA KRVI KRISTOVE
SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA
SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA
SAMOSTAN SESTARA MILOSRDNICA SV.VINKA
SAMOSTAN SESTARA NAŠE GOSPE 1931
SAMOSTAN SESTARA REDA SV.VASILIJA
SAMOSTAN SESTARA SV.KRIŽA
SAMOSTAN SESTARA SV.KRIŽA
SAMOSTAN SESTRE FRANJEVKE BEZGREŠNOG ZAČEĆA
SAMOSTAN SESTRE KĆERI MARIJE POMOĆNICE
SAMOSTAN SESTRE SRCA ISUSOVA
SAMOSTAN SESTRE URŠULINKE
SAMOSTAN SLUŽAVKI MALOG ISUSA
SAMOSTAN SLUŽBENICE MILOSRĐA
SAMOSTAN SVETE KLARE
SAMOSTAN SVETOG DUHA
SAMOSTAN ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE
SAMOSTAN ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE KRISTA KRALJA
SAVEZ BAPTISTIČKIH CRKAVA U RH
SESTRE KĆERI MILOSRĐA
SESTRE REDA SV. VASILIJA
SRPSKA PRAVOSLAVNA CRKVENA OPŠTINA
SVEĆENIČKI DOM SVETI JOSIP
ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE
ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE
ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE
ŠKOLSKE SESTRE FRANJEVKE
UNIVERZALNI ŽIVOT VJERSKA ZAJEDNICA
VIJEĆE FRANJEVAČKIH ZAJEDNICA
ZAJEDNICA DOBRI PASTIR
ŽIDOVSKA OPĆINA ZAGREB
ŽUPNA CRKVA SV. OBITELJI
ŽUPNI URED JAKUŠEVEC
RIMOKATOLIČKA ŽUPA BEZGREŠNOG ZAČEĆA BLAŽENE DJEVICE MARIJE MALEŠNICA - ORANICE
Samostan sestara dominikanki
Župa Krista Kralja