Neka Vaše dijete od malena usvoji zdrave navike. Vrtić Vam u tome može pomoći.

Objavljeno: 7.1.2019. 9:28

Puno smo se puta susreli sa problemom pretilosti djece kao i loše edukacije kada su zdrave navike djece u pitanju. Potrebno je stoga osvijestiti svakog roditelja o tim problemima. Vrtić je svakako mjesto unutar kojeg Vaše dijete provodi veliki dio svoga vremena, zato je vrlo bitno da i vrtić bude taj koji potiče djecu i roditelje na usvajanje zdravih navika i bavljenje sportom.Unutar našeg vrtića Pipi Duga Čarapa, svjesni smo koliko je bitno poticati djecu na zdrav život od malih nogu i zato posebnu pažnju pridajemo sportskom programu. Specifičnosti rada s djecom, koja imaju izraženu potrebu za igrom i aktivnošću s pokretima potiču nas na osmišljavanje primjerenih programa za zadovoljavanje tih potreba, a samim time stručno-kompetentno poticanje tjelesnog i psihomotornog razvoja djeteta. Također, kada govorimo o problemu pretilosti djece, nažalost je u Hrvatskoj sve češća pojava upravo pretilosti. Bitno je dijete kroz igru učiti fizičkom kretanju, zdravom načinu ishrane kao i usvajanju zdravih navika općenito.

Samo neke od zadaća sportskog programa vrtića Pipi Duga Čarapa koje bismo htjeli istaknuti su:
  • poticanje cjelovitog razvoja djeteta (kognitivnog, konativnog, tjelesnog i socijalno-emocionalnog)
  • poticanje zdravog načina življenja, boravka u prirodi i navika za očuvanje vlastitog i tuđeg zdravlja
  • poticanje igre i učenja osnovnih elemenata pojedinih sportskih aktivnosti,
  • vježbanje osnovnih vještina s loptom – elementi sportova (košarka, nogomet, odbojka, rukomet, tenis)
  • provođenje osnovnih elemenata sportske gimnastike (kolut naprijed, nazad, hodanje po gredi, upori, visovi
  • Naš sportski program provodi se svakodnevno po 30 minuta s djecom od 3. do7. godine života.


Dječji vrtić Pipi Duga Čarapa osnovan je 2003. godine. Nalazi se na adresi Našička 18 na Staglišću (Jarun). Ljubav prema ovom zvanju bila je motivacija za pokretanje ovog vrlo zahtjevnog posla: djeci stvoriti okružje u kojem će se osjećati kao u vlastitom domu. Prepustite svog mališana u sigurne ruke naših odgajateljica koje će se pobrinuti da Vaše dijete bude sigurno, zbrinuto, veselo i zadovoljno.