Kako ostvariti kvalitetno poslovanje

Objavljeno: 14.7.2017. 13:44

Imate veliku udrugu te ne stignete evidentirati sve financijske izdatke, vrijeme je da potražite pomoć od knjigovodstvenog servisa, koji  će pobrinuti da sve bude u skladu sa zakonom. Naime, uredno vođenje poslovnih knjiga nužno je prema zakonu kako bi pravne osobe mogle djelovati u okviru zakonskih propisa te je ujedno važno za uspješno poslovanje i donošenje kvalitetnih odluka.

                                                      

Knjigovodstvo na temelju dokazivih isprava prati gospodarske procese i financijske tokove te sustavno bilježi nastale poslovne promjene imovine, kapitala, obveza, prihoda, rashoda i financijskih rezultata poslovanja u poslovne knjige. Stoga je važno pronaći knjigovodstveni servis koji će za vas pratiti navedene funkcije i tako vam olakšati poslovanje.

Svrha knjigovodstvenog servisa je upravljanje poslovnom dokumentacijom, kako ne bi došlo do pojavljivanja grešaka opasnih za poslovanje. Kada je u pitanju pronalazak odgovarajućeg knjigovodstvenog servisa, važno je odabrati servis kojeg karakterizira kvaliteta, pouzdanost, odgovornost, profesionalnost i stručnost. Jedni od njih su knjigovodstveni servis Kontor, koji pruža knjigovodstvene i računovodstvene usluge za obrte, poduzeća, udruge i fizičke osobe.

                                                        

Za udruge knjigovodstveni servis Kontor pruža sljedeće usluge:
  • Evidentiranje poslovne dokumentacije i izrada godišnjeg financijskog izvještaja za Financijsku agenciju i Državni ured za reviziju
  • Obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima odjelu i ugovorima student-servisa  te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
  • Obračun plaća i izrada naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose te izrada propisanih izvještaja za Poreznu upravu i Financijsku agenciju
  • Obračun amortizacije / analitičko knjigovodstvo dugotrajne materijalne imovine
  • Obračun putnih naloga, terenskog dodatka i troškova prijevoza prema nalozima poduzetnika

Servis pruža još usluge izvještavanja, obračuna plaća te poslovno savjetovanje i izrada porezne prijave. Stoga potražite pomoć od knjigovođe kako bi vaša udruga poslovala kvalitetno i u skladu sa zakonom. Sve dodatne informacije potražite na adresi Nova Ves 4.