DVADESETA OBLJETNICA DV SRČEKO- PRIVATNOG MONTESSORI DJEČJEG VRTIĆA

Objavljeno: 18.9.2018. 13:24

Dječji vrtić Srčeko doprinosi visokim standardima predškolskog odgoja u Hrvatskoj

MONTESSORI PEDAGOGIJA je vrlo cijenjena i prihvaćena u cijelom svijetu, a posebno i u Hrvatskoj. Kako Montessori pedagoška koncepcija u svom središtu ima dijete, tako  program  DV Srčeko polazi od djeteta i njegovih potreba, te osigurava brižljivo pripremljenu poticajnu okolinu u kojoj svako dijete može biti slobodno kako bi neometano razvijalo sve svoje potencijale i talente.


MONTESSORI…KORAK.DALJE
DV SRČEKO je prvi nacionalno i svjetski verificiran montessori vrtić osnovan u Zagrebu 1997. godine. Vrtić djeluje već dvanaest godina i provodi autentični cjelodnevni Montessori program, a u skupine su integrirana i djeca s posebnim potrebama (darovita djeca i djeca s poteškoćama u razvoju). Osim osnovnog programa, tijekom boravka u vrtiću djeci je dodatno omogućeno sudjelovanje u slijedećim aktivnostima: poticanje glazbom i  likovnošću s elementima glazbene i art terapije, zbor, sviranje klavira, sport, ritmika, individualan rad logopeda, kao i  rano učenje engleskog i njemačkog jezika.

Vrtić je smješten u posebno pripremljenom prostoru lijepih obiteljskih kuća na Pantovčaku ukupne  površine od 850 m2 s dvorištem u sklopu kojeg se nalaze cvjetnjak, bio povrtnjak i dječja igrališta s njihaljkama, toboganima, trampulinom i ostalim spravama za poticanje psihomotoričkog razvoja. Vrtić pohađa 72 djece u dobi od 2 do 6 godina za koje se brine 12 odgojitelja kao i tim stručnih suradnika.POSEBNOSTI
Montessori pedagogija je obilježena idejom: „Pomozi mi da to učinim sam.“
Djeca kroz niz vježbica, polazeći od konkretnog k apstraktnom, pomoću posebno načinjenog pribora i poticajnog okružja uistinu uče sama. Montessori odgojitelji ne poučavaju djecu, već ih prate i pomažu da individualno u vlastitom ritmu usvajaju vježbe za poticanje samostalnosti, razvijaju svoje osjetilne sposobnosti, usvajaju osnovna znanja iz jezika , matematike, prirode i društva. Svakog mjeseca tematski se ostvaruje novi projekt:  bliža i dalja okolina (svijet oko nas, priroda, biljke, životinje, ljudi,kontinenti, države, gradovi sa svojim osobitostima…). U sklopu vrtića se nalaze se kabineti za likovnost, glazbu, jezike i pokret.
NAČIN RADA
U planiranju i programiranju odgojno – obrazovnog rada primjenjuje se kurikularni pristup, jer se razmišlja o svim aspektima odgojnog procesa, potrebnom kontekstu te omogućavanju aktivne, partnerske uloge svih sudionika.
Odgojno – obrazovni proces  temelji  se na načelima otvorenog kurikuluma, koji uvažava cjelovitost i integrativnost ljudskog bića i primjenu strategije “glava, srce, ruke” i polazi od aktivne uloge djeteta kao subjekta, autonomnog  i kompetentnog odgojitelja, te humanističko - razvojnog i integralnog pristupa u planiranju, programiranju zadaća i stvaranja poticajnog sveukupnog konteksta.

UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE I VAŽNOSTI RANOG ODGOJA

Program je u Hrvatskoj verificiran pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, te pri svjetskim institucijama MACTE (Montesson Acreditation Council for Teacher Education) i MEPI (Montessori Educational Programs International).
2005. godine vrtić je promoviran u prvi Stručno-razvojni centar za stručno usavršavanje odgojitelja i stručnih suradnika. Tijekom 13 godina edukaciju je uspješno završilo više od 400 odgojitelja iz cijele Hrvatske te iz Slovenije.
DV Srčeko u cijelom svijetu ima Montessori vrtiće-prijatelje s kojima surađuje.Vizija vrtića SRČEKO
Naša vizija je sretno dijete koje raste u sigurnom, lijepom i poticajnom okruženju za razvoj svojih mogućnosti,uz moto: Samo najbolje je dovoljno dobro za dijete.

Misija
Montessori pristupom u ranom odgoju i naobrazbi osposobljavati djecu za samostalan i odgovoran život te za poštivanje osnovnih ljudskih vrijednosti, suradnju, zajedništvo i toleranciju.

Cilj
Stoljetna tradicija je naše ishodište,
vrhunska kvaliteta je naše polazište,
sretno dijete je naš cilj.

Strategija izvrsnosti
Individualiziranim pristupom primjenjivati načela, metode i djelatnosti koje će kod svakog djeteta rezultirati razvojno i poticajno na svim područjima njegove osobnosti.

“SRČEKO”
privatni montessori dječji vrtić
LITTLE HEART MONTESSORI SCHOOL
MONTESSORI KINDERGARTEN
CASA DEI BAMBINI
UPISI U TIJEKU; tel.48 35 351 www.srceko.com