OCIJENI

Sudski tumač za talijanski jezik Split

Ovjereni prijevod isprava i dokumenata, te usmeno tumačenje na sudovima, kod javnog bilježnika, na vjenčanjima i u ostalim prilikama u kojima je potrebno prisustvo sudskog tumača.

Cijena usmenog tumačenja i pisane ovjere obračunava se sukladno Pravilniku o sudskim tumačima.


OCIJENI