Zdravstvena njega u kući

Zdravstvena njega u kući spada u primarnu zdravstvenu zaštitu, u osnovno zdravstveno osiguranje.
Zdravstvena njega u kući je nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice, lječilišta i drugih ustanova gdje se nastavlja liječenje u udobnosti vašeg doma i Vama poznatom okruženju, zdravstvenu njegu provode licencirane medicinske sestre, koncesionari PGŽ-e,a od 29.10.2010 godine certificirani o upravljanju kvalitetom u zdravstvenoj njezi.

Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke opće i specijalne njege bolesnika, koje je medicinska sestra ovlaštena provoditi samostalno , a po preporuci Vašeg izabranog liječnika. Podliježe provjeri kvalitete izvršene usluge.

........................................................................................................................................
Zdravstvena njega u kući obuhvaća:

* zbrinjavanje rana (kirurških, kroničnih, dekubitusa, ulkusa ) – suvremenim podlogama za rane
* pomoć i poduka obitelji kod obavljanja osobne higijene
* prevencija komplikacija uzrokovanih dugotrajnim mirovanjem (dekubitus, kontraktura, tromboza, upala pluća..)
* kupanje nepokretnog ili polupokretnog bolesnika u krevetu ili kadi
* toaleta i održavanje stome
* provođenje klizme za čišćenje
* uzimanje materijala za laboratorijske pretrage ( krv,urin,stolica, brisevi...)
* primjena parenteralne terapije uz nadzor liječnika
* kateterizacija mokraćnog mjehura
* primjena lokalne i peroralne terapije
* primjena terapije kisikom
* postavljanje/izmjena nazogastrične sonde, hranjenje sondom
* mjerenje i registracija vitalnih funkcija,
* kontrola razine šećera u krvi i urinu
* palijativna skrb (skrb za umirućeg bolesnika)


Usluge zdravstvene njege su grupirane u DTP - terapijsko-dijagnostičke postupke ( po smjernicama zdravstvene njege odobrene od HKMS i Ministarstva zdravstva) i nalaze se na Vašem odobrenju/nalogu, te označavaju postupke koje će Vam sestra provoditi ovisno o stanju i potrebi .
Potrebne postupke za Vas propisuje Vaš izabrani liječnik na osnovu uvida u medicinsku dokumentaciju, obavljenog pregleda, utvrđivanjem zdravstvenog stanja kao i stupnja potrebne Vam zdravstvene njege te izdaje nalog o vremenskom razdoblju i dinamici provođenja zdravstvene njege (koliko puta tjedno, koliko mjeseci ).
Zdravstveno stanje pacijenata se prati i po potrebi kontaktira Vaš izabrani liječnik.
........................................................................................................................................
Na zdravstvenu njegu i fizikalnu terapiju u kući imaju pravo svi bolesni, teško pokretni i nepokretni bolesnici bez obzira na životnu dob ( vidjeti pravilnik o pravima na zdravstvenu njegu na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje), a moguće je ostvariti:


1. Na teret HZZO-a
Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu u kući na osnovi stanja i na način utvrđen Pravilnikom HZZO-a.

2. Privatno neposrednim plaćanjem