Termini za građanstvo

Cjenik usluga za građanstvo:

Dnevna ulaznica u terminima građanstva:
a) Predškolska djeca u pratnji roditelja (roditelj plaća ulaznicu) – bez naknade
b) Djeca, studenti, umirovljenici, osobe s invaliditetom: 10,00 kuna
c) Odrasli: 20,00 kuna

Dnevna ulaznica vrijedi za sve termine u danu prema rasporedu korištenja.

Mjesečna ulaznica u terminima građanstva:
a) Predškolska djeca u pratnji roditelja (roditelj plaća ulaznicu) – bez naknade
b) Djeca, studenti, umirovljenici, osobe s invaliditetom: 100,00 kuna
c) Odrasli: 200,00 kuna

Mjesečna ulaznica vrijedi za svakodnevno korištenje u svim terminima za građanstvo.

U cijene je uključen PDV.