Sedacija pacijenata prije pregleda

Objavljeno: 12.3.2019. 11:29

Strah od pregleda kod stomatologa mnogi smatraju jednim od svojih najvećih straova. Čim ugledate stolicu na koju trebate sjesti i otvoriti usta kako bi Vam stomatolog pregledao zube, odmah osjećate leptiriće u trbuhu i osjećate se slabo. Upravo zbog toga stomatolog Ivo Braut dosjetio se kako da svoje pacijente prije samog pregleda riješi straha. Doktor koristi liječenje zuba uz sedaciju. 

Ono čime se odlikujemo i što smatramo najznačajnijim obilježjem naše prakse su visoka kvaliteta rada te stručnost u području protetike, estetske rehabilitacije i implantologije stečena višegodišnjom edukacijom u inozemstvu.Interdisciplinarna suradnja sa specijalistima raznih grana dentalne medicine ono je što jamči kvalitetu terapije najviše razine.

Djelatnici i suradnici ordinacije članovi su prestižnih međunarodnih udruga te objavljuju radove u međunarodnim časopisima iz područja dentalne medicine. Kontinuirano se educiraju kako zbog sebe tako i zbog Vas, te i sami educiraju doktore dentalne medicine.